Motobraucējiem mežā jāpārvietojas tikai pa atļautām vietām! “Rīgas meži” piedāvā Enduro moto takas!

Rīgas meži | 06.10.2023

Lai mazinātu meža nelegālu izbraukāšanu, zemsedzes bojāšanu un kaitējumu dabas vērtībām, SIA “Rīgas meži” aicina motobraucējus ar saviem spēkratiem pārvietoties tikai pa atļautām teritorijām. Proti, pa “Rīgas mežu” īpaši izveidotajām Enduro moto takām, pa meža ceļiem vai dabiskām brauktuvēm!

“Rīgas meži” piedāvā: “Piedzīvo mežu uz moča!” Enduro moto takās  

Kā sociāli atbildīgs uzņēmums, “Rīgas meži” motociklistu un kvadriciklistu ērtībām savās teritorijās izveidojis Enduro moto takas. Tās tapušas sadarbībā ar Latvijas Motosporta federāciju. 

Takas ikvienam pieejamas bez maksas un tās atrodas:

pie Sporta kompleksa “333”, Ropažu pagastā: https://ej.uz/zxke. Takas garums ir ap 12 km un tā stiepjas pa “Rīgas mežu” Gaujas mežniecību, starp Gaidām, Muceniekiem un Silakrogu, 

netālu no Jaunmārupes: https://ej.uz/zsxm. Takas garums ir vairāk nekā 16 km. Maršruts vijas pa “Rīgas mežu” Tīreļu mežniecību, meža masīvā starp Melnā ezera purvu un Cenas tīreli. 

Taka Ropažu pagastā atklāta 2021. gada septembrī, bet Jaunmārupē – 2022. gada maijā. Tās tapa, lai piedāvātu iespēju moto sporta entuziastiem nodarboties ar savu hobiju vietās, kur tas nekaitē mežam un dabai. 

“Rīgas mežu” Gaujas mežniecības mežzinis Andris Upenieks uzsver: “Prieks, ka moto entuziasti izmanto mūsu Enduro moto takas! Taku braucēji kopumā ir disciplinēti un ievērot noteikumus. Taču ļoti bieži ir gadījumi, kurus fiksējušas arī mūsu mežniecības video novērošanas iekārtas. Proti, visticamāk, apzināti tiek braukts vietās, kur tas nav atļauts, tiek izbraukāta zemsedze, radīts kaitējums mežam. Un šādos gadījumos transportlīdzekļi pamatā pārvietojas bez numura zīmēm, kas neļauj identificēt to īpašniekus un neļauj atbildīgajām institūcijām piemērot sodus.”  

Savukārt Tīreļu mežniecības mežzinis Andris Greidāns norāda: “Īpaši sāpīgi, ka nelegālie motobraucēji izbraukā dabas vērtības, ar kurām Tīreļu mežniecība ir īpaši bagāta. Piemēram, regulāri  tiek “izvagots” Melnā ezera purva dabas liegums, turklāt pavisam brutāli un neievērojot dabas lieguma zīmes. Tādēļ turpinām izglītot sabiedrību, izvietot mežā barjeras, informatīvas zīmes un video kameras, kā arī sadarbojamies ar tiesībaizsardzības institūcijām.” 

“Rīgas meži” aicina ievērot desmit drošas un ētiskas braukšanas principus – Enduro moto taku lietošanas noteikumus:

1. Takas braucējiem ir jābūt atbilstošas kategorijas vadītāja tiesībām un tehnikai jābūt reģistrētai!

2. Jābrauc tikai pa uz kokiem atzīmēto Enduro takas maršrutu!

3. Jāseko līdzi savai atrašanās vietai, lai problēmu gadījumā var par to ziņot!

4. Braucot pa maršrutā esošajiem meža ceļiem, jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi!

5. Jānovāc no takas šķēršļi, kas potenciāli apdraud citu braucēju drošību!

6. Jāievēro pārējo braucēju intereses un jāizpalīdz, ja nepieciešams!

7. Jābrauc prātīgi un spēkrata jauda jāizmanto apdomīgi!

8. Jārūpējas par tīrību un kārtību! Jāievēro princips: “Ko mežā ienes, to no meža iznes!”

9. Jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Laikā, kad izsludināti augstākā līmeņa ugunsbīstamības brīdinājumi, Enduro taku izmantot aizliegts!

10. Jāciena mežs un tie, kas tajā dzīvo, strādā vai atpūšas!

Motociklistiem pa taku jābrauc atbilstoši uz kokiem izvietotajiem virziena marķējumiem: aplis – taisni, trijstūris – pagrieziens pa labi vai pa kreisi; izsaukuma zīme – bīstamība!

Atļauts braukt tikai pa meža ceļiem vai dabiskām brauktuvēm 

Atbilstoši Meža likumam, transportlīdzekļiem, t.sk. motocikliem un kvadricikliem atļauts braukt tikai pa meža ceļiem vai dabiskām brauktuvēm (izņemot gadījumus, kas saistīti ar pārvietošanos meža vai valsts aizsardzības, sabiedrības drošības utml. uzdevumu veikšanai). Tāpat nav atļauts braukt pa meža mineralizētajām joslām, kas dažkārt atgādina ceļu, bet, kas patiesībā ir uzartas teritorijas mežā, lai ierobežotu uguns izplatību. 

Vienlaikus “Rīgas meži” aicina pārējos teritoriju, t.sk. mežu īpašniekus vai apsaimniekotājus, būt sociāli atbildīgiem un vietās, kur tas iespējams, ierīkot līdzīgas takas!

Pievienot komentāru