Monitoringa dati liecina – Latvijā samazinās susuru populācija

Dabas aizsardzības pārvalde | 22.09.2021

Susuri Latvijā ir reti sastopami, jo Latvija ir to izplatības areāla ziemeļu robeža. Visretāk sastopamais ir meža susuris. Vēl līdz pagājušā gadsimta beigām Latvijā varēja sastapt ceturto susuru sugu - dārza susuri (Eliomys quercinus), kas nezināmu iemeslu dēļ Latvijā ir izzudis.

Lai iegūtu datus par Latvijā dzīvojošo susuru populācijas stāvokli, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) jau vairākus gadus veic susuru monitoringu. Diemžēl 2020. gada dati nav iepriecinoši – samazinās gan šo mazo grauzēju skaits, gan sarūk to apdzīvotās teritorijas.

Latvijā ir sastopamas trīs susuru dzimtas sugas - meža susuris (Dryomys nitedula), lielais susuris (Glis glis) un mazais jeb lazdu susuris (Muscardinus avellanarius). Tās visas ir iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un Latvijas Sarkanajā grāmatā.

Monitoringa dati liecina, ka 2020.gads meža susura populācijai bijis sliktākais kopš 2015.gada - zemākie rādītāji bijuši gan kopējai zinātnieku izliktajai būrīšu apdzīvotībai, gan izplatības apgabala lielumam.

Pievienot komentāru