Mežu sastāvs un izplatība

Eiropas Vides aģentūra | 19.05.2021

Iespējamas pārmaiņas koku sugu sastāvā, ko varētu ietekmēt klimata mainība, pētītas dažādos reljefa un ģeogrāfiskos apstākļos. Šādas pārmaiņas būtiski ietekmēs meža sastāvu, esošās ekosistēmas un to pakalpojumus. 

Klimata mainība un pieaugošā CO2 koncentrācija, kā paredzams, varētu ietekmēt sugu piemērotību attiecīgajai vietai, produktivitāti, sugu un bioloģisko daudzveidību. Kopumā skatoties, var prognozēt mežu pieaugumu (palielinājumu) Ziemeļeiropā un samazinājumu Eiropas dienvidos, protams, ievērojot iespējamas būtiskas reģionālas atšķirības. Vēsākam klimatam (arī aukstumam) pielāgojušos skujkoku sugu izplatības reģions varētu sarukt, dodot vietu pie sausākiem apstākļiem pieradušām platlapju sugām.

Prognozētās izmaiņas nešaubīgi ietekmēs visa veida no meža iegūstamo labumu. Piemēram, 21. gs. laikā meža zemju vērtība Eiropā varētu samazināties par 14-50%.

Mežu sastāvs un izplatība

Pievienot komentāru