Malnavas koledža turpina attīstības ceļu un no jaunā gada iekļausies LLU

LLU | 28.12.2021

No 2022. gada 1. janvāra Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) kā zinātnes universitātes sastāvā tiks integrēta Malnavas koledža. Par šo abas puses vienojušās, lai nodrošinātu pēctecību lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru izglītībā un veicinātu lauku teritoriju sociālekonomisko aktivitāti. Turklāt koledžai tas būs nozīmīgs solis straujākā attīstībā un jaunu iespēju nodrošināšanā saviem studentiem un absolventiem.

Malnavas koledža ir viena no tradīcijām bagātākajām lauksaimniecības vidējās un 1. līmeņa augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Šogad koledža nosvinēja savas pastāvēšanas simto gadadienu, un tajā tiek īstenotas vidējās profesionālās un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas lauksaimniecības mehanizācijā un autotransportā, augkopībā, lopkopībā, dārzkopībā un lauksaimniecības uzņēmējdarbībā. Koledžā ir plaša materiāltehniskā bāze, lai jaunieši pēc 9. vai 12. klases beigšanas varētu attīstīt spēcīgas prasmes un kompetences darbam ar lauksaimniecisko darbību saistītos uzņēmumos. Šobrīd dažāda līmeņa programmās Malnavā kopumā mācās vairāk nekā 450 audzēkņu un studentu.

Malnavas koledža turpina attīstības ceļu un no jaunā gada iekļausies LLU

Pievienot komentāru