Lūšu limits – 100 dzīvnieku, medības – no 1. janvāra

Valsts Mežu dienests | 02.01.2020

Valsts meža dienests  informē, ka 2019./2020. gada medību sezonā pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms noteikts 100 dzīvnieku apmērā un lūšu medības sāksies no 1. janvāra. Lūšu medību sezona turpinās līdz Valsts meža dienesta noteiktā pieļaujamā lūšu nomedīšanas apjoma sasniegšanai, bet ne ilgāk par 31. martu.

Lēmums par lūšu medību sezonas termiņa saīsināšanu pieņemts atbilstoši lūšu populācijas stāvoklim, turpinot nodrošināt labvēlīgu lūšu populācijas aizsardzības statusu. Vienlaikus Valsts meža dienests patur tiesības noteikto lūšu nomedīšanas apjomu samazināt vai noteikt medību slodzes samazināšanas iespējas. Tāpat Valsts meža dienests aicina nemedīt lūšus medībās ar dzinējiem bezsniega apstākļos un nemedīt lūšu mātītes, ar kurām kopā ir iepriekšējā pavasarī dzimuši mazuļi.

Ir noteikts aizliegums 2019./2020. gada medību sezonā medīt lūšus vairākos pagastos Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas un  Bauskas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, un Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas uzraugāmajā teritorijā.

Pirms lūša pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, medību vadītājam jānodrošina lūša nofotografēšana, fiksējot fotoattēla faila rekvizītos nomedīšanas datumu un nomedīšanas vietas koordinātes. Fotoattēls, informācija par nomedītā lūša dzimumu un vecumu un nomedītāja mednieka apliecības numurs vienas darba dienas laikā jānosūta Valsts meža dienestam uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv. Tāpat nomedītais lūsis jāsaglabā līdz paraugu nodošanai speciālā lūšu monitoringa nodrošināšanai.

Par ikvienu lūsi, kura bojā ejas cēlonis nav medīšana, vienas darba dienas laikā jāinformē  Valsts meža dienesta Medību daļa.

Lūšu limits – 100 dzīvnieku, medības – no 1. janvāra

Pievienot komentāru