LLU doktoranti ierosina akadēmiķes Baibas Rivžas jubilejas stipendijas dibināšanu

llu.lv | 28.12.2019

27. decembrī LLU Attīstības fondā parakstīts akadēmiķes, profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas nolikums. Šāda stipendiju programma ir unikāla LLU, jo to iniciējuši Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktoranti par godu nozīmīgajai profesores Baibas Rivžas dzīves jubilejai un devuši stipendijas programmai profesores vārdu. Turklāt tai varēs pieteikties nākamie fakultātes maģistri un doktori.

Stipendijas programmas idejas autore ir LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktorante Laila Kundziņa, kura šobrīd izstrādā promocijas darbu profesores Baibas Rivžas vadībā. Turklāt doktorantes promocijas darba tēma saistīta ar mecenātisma lomas izpēti jauno speciālistu sagatavošanā. Kā ar humoru teic pati profesore, viņa esot praktisks savas doktorantes promocijas darba pielietojums.

LLU doktoranti ierosina akadēmiķes Baibas Rivžas jubilejas stipendijas dibināšanu

Pievienot komentāru