Lielākā sabiedrības daļa atbalsta globālus noteikumus, lai pasaulē novērstu plastmasas piesārņojumu

Anna Fleck, Statista | 20.05.2023

Pasaules valstu valdības ir vienojušās līdz 2024. gada beigām izstrādāt starptautisku vienošanos, lai izbeigtu plastmasas piesārņojumu; sarunu otrā kārta sāksies 29. maijā. Kā redzams grafikā, lielākā daļa aptaujāto patērētāju uzskata, ka šādu noteikumu izveide ir svarīga.

Visās 34 valstīs, kurās tika veikta aptauja, vidēji 70% respondentu visā pasaulē atbalsta globālu noteikumu izstrādi valdībām, lai novērstu plastmasas piesārņojumu. To liecina aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 23 000 pieaugušo un kuru veica Ipsos sadarbībā ar Plastic Free Foundation un WWF.

Kā redzams grafikā, visvairāk respondentu regulējuma izstrādi atbalstīja Peru un Indonēzijā, katrā valstī 81% no visiem aptaujātajiem atbalstīja noteikumu izstrādi. Tālāk sekoja vairākas, galvenokārt, Latīņamerikas un Eiropas valstis. No 34 pētījumā aptaujātajām valstīm viszemākais kopējais atbalsta īpatsvars bija Ķīnā (59%), ASV (58%) un Japānā (48%). Japānas gadījumā tas galvenokārt skaidrojams ar to, ka 41% šīs valsts respondentu izvēlējās atbildi “Nezinu, vai ar līgumu būtu jāizstrādā globāli noteikumi”., nevis izteica kategorisku noliegumu.

Aptaujā noskaidrojās, ka patērētāji uzskata, ka ir svarīgi, lai līgumā tiktu iekļauti šādi pasākumi: aizliegums izmantot nevajadzīgu vienreizlietojamu plastmasu un plastmasu, ko nevar viegli pārstrādāt, noteikumu ieviešana, kas pieprasa ražotājiem un mazumtirgotājiem rīkoties atbildīgi, samazinot, atkārtoti izmantojot un pārstrādājot plastmasas iepakojumu, globālu noteikumu ieviešana, kas paredz, ka visiem jaunajiem plastmasas izstrādājumiem jāsatur pārstrādāta plastmasa, un jānodrošina, lai uz plastmasas izstrādājumiem būtu marķējums, kas norāda, kā tos šķirot atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai utilizācijai.

 

Lielākā sabiedrības daļa atbalsta globālus noteikumus, lai pasaulē novērstu plastmasas piesārņojumu

Pievienot komentāru