Lielākā daļa Ekonomikas ministrijas ziņā esošo Atveseļošanās Fonda atbalsta instrumentu būs pieejami 2022. gada sākumā

Ekonomikas ministrija | 16.07.2021

Ekonomikas ministrijas piedāvātais pasākumu kopums Atveseļošanās Fonda (AF) ietvaros Latvijas tautsaimniecības ātrākai atgūšanās pēc Covid-19 pandēmijas ietver četrus darbības virzienus – reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzņēmumu digitalizāciju, klimata pārmaiņas, ekonomikas transformāciju un produktivitāti, kopumā 6 gadu periodā paredzot investēt tautsaimniecībā 657,6 miljonus eiro.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver: “Šobrīd atrodamies nozīmīgu pārmaiņu un iespēju laikā, kad varam īsā laikā īstenot fundamentālas pārmaiņas tautsaimniecībā gan attiecībā uz zaļāku ekonomiku, virzoties uz ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu un energoefektivitātes uzlabošanu ēku sektorā un uzņēmējdarbībā, gan nevienlīdzības mazināšanu, beidzot  novēršot mājokļa pieejamības problēmas reģionos un izveidojot industriālos parkus, kas palīdzēs vēl mērķtiecīgākpiesaistīt investīcijas un radīt jaunas un labi apmaksātas darba vietas mūsu iedzīvotājiem. Tikpat nozīmīgs sektors ir digitālais ceļš – uzņēmējiem ir jākļūst vēl konkurētspējīgākiem, kā arī vitāli svarīga ir inovācijas kapacitātes paaugstināšana, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un palielinātu eksporta īpatsvaru. Ekonomikas ministrijas pārziņā Atveseļošanās fonda ietvaros ir 13 atbalsta instrumentu izstrāde pārejai uz zaļo, inovatīvo un digitālo ekonomiku, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi un nodrošinātupēc iespējas ātrāku investīciju ieplūdi Latvijas ekonomikā.”

Lielākā daļa Ekonomikas ministrijas ziņā esošo Atveseļošanās Fonda atbalsta instrumentu būs pieejami 2022. gada sākumā

Pievienot komentāru