Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome nosūtījusi prasību Saeimai un valdībai

nra.lv | 03.04.2020

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome nosūtījusi prasību Saeimai un valdībai sakarā ar ārkārtas situāciju.

Lauksaimnieki, mežsaimnieki un pārtikas ražotāji uzsver, ka valdībai ir nevis jācenšas, ka likumā tiek prasīts pagarināt ārkārtas stāvokli uz 3 mēnešiem, bet gan jāsagatavo grozījumi likumā “ Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” ,kas dotu iespēju pagarināt ārkārtas situāciju nevis uzreiz uz 3 mēnešiem, bet skatīties pēc situācijas, kā to dara vairums Eiropas valstu. Pat ASV ir pagarinājusi ārkārtas situāciju tikai līdz 30.aprīlim, teikts medijiem nosūtītajā paziņojumā.

"Prasām Valsts varu primāri nodrošināt veselības aprūpi ar nepieciešamo aparatūru un finansējumu. Nepieciešamību nosaka nevis ministrijas un valdes, bet gan medicīnas profesionāļu konsīlijs."

"Uzsveram, ka 3 mēneši ir par daudz Latvijas cilvēkiem un tautsaimniecībai, kamēr Valsts vara nenodrošina:

1. Publisku atskaiti par katru iztērēto euro, uzrādot personu, kurai tas samaksāts par visu ārkārtas situācijas periodu,

2. Rīcības plānu vietējo uzņēmēju atbalstam, par precēm un pakalpojumiem, ko var saražot Latvijā (ne tā kā maskas ar LV starpniekfirmu nopērkot Ķīnā, ja labākas jau ražo Latvijas uzņēmumi).

Pagarinot ārkārtas situāciju uz 3 mēnešiem:

1. MVU būs nespējīgi atsākt saimniecisko darbību,

2. Liela daļa sabiedrības būs nonākusi depresijā, kas robežosies ar psihiskām slimībām,

3. Sabiedrība atstāta bez ienākumiem sāk vardarbību un piespiedu kārtā zog.

4. Beidzoties vājprātam, preces arvien vairāk nāksies iepirkt no globālajām kompānijām un Ķīnas,

Jautājumi un priekšlikumi šā brīža ārkārtas situācijai:

  1. Vai formulējums: ārkārtas situācija ir traktējams, kā force majore un valstij ieviešot šo ārkārtas stāvokli tā uzņemas visas līgumiskās saistības, kuras fiziska vai juridiska persona nespēs izpildīt,

  2. Grozījumos likumā “ Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, iekļaut normu:

    1. ka NĪN par 2020 gadu sedz valsts budžets, nevis ēku vai zemju fiziska vai juridiska persona (īpašnieks),

    2. ka valsts izmaksā katram Latvijas iedzīvotājam kompensāciju par atrašanos ārkārtas situācijā 500euro/mēn. par katru ārkārtas situācijā pavadīto mēnesi.

    3. Aizliedzot jebkādas spekulācijas ar medikamentiem, dezinfekcijas līdzekļiem, pirmās nepieciešamības precēm, ārstniecības pakalpojumiem. Nepieciešamības gadījumā ieviest valsts noteiktas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenas. Par pārkāpumiem noteikt ievērojamus naudas sodus līdz pat kriminālatbildībai,

    4. Pārtikas preču tirgotājiem pienākumu slēgt līgumus ar vietējiem lauksaimniecības preču ražotājiem par iepirkumiem uz vismaz 1 gadu.

Organizācijas paziņojumā medijiem arī norādīts, ka tā lauksaimnieku vārdā iebilst par ārkārtējās situācijas pagarināšanu, iepriekš nenodrošinot caurspīdīgumu un Latvijas cilvēku iesaisti savas tautas nodrošināšanā.

Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes paziņojumu medijiem nosūtījisLauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome nosūtījusi prasību Saeimai un valdībai

Pievienot komentāru