Latvijas zinātniskās darbības datubāzē atrodamie projektu nosaukumi

Rvīns Varde | 23.03.2022
Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizikālmehānisko īpašību uzlabošanai

Āmuriņklavieru un klasicisma klarnešu iegāde JVLMA

Anāla kanāla ļaundabīgo audzēju radioloģiskā diagnostika

Andras Neiburgas konference

Apbedīšanas tradīcijas ainavā: Latvijas teritorija dzelzs laikmetā (1.–1200. g.)

Apģērba mikrofloras testēšana

Aprūpes personāla viedoklis par eitanāziju

Āra peldbaseinu izbūves iespēju analīze

Ārpussakņu mēslojuma līdzekļu salīdzinājums ziemas kviešos

Automatizētas brētliņu un reņģu vēršanas sistēmas tehniskā risinājuma izstrāde

Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem

Bērnu balansa ritenīša riteņu regulācijas un balsta stiprinājuma elementa prototipa izgatavošana un riepu prototipa izgatavošana

Bifunkcionālie amfifīlie sintētiskie lipīdu analogi – pašasociējošās īpašības un bioloģiskās aktivitātes

Bioloģiski ražots marmorēts steiks

Burtu BĒTHOVENS. ORBĪTAS izfrēzēšana no alumīnija, anodēšana melnā krāsā un montāža ekspozīcijas zālē pie brusām

Austrumu diasporas latgalisko izlokšņu ierakstu datubāzes izveide

Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai

Cilvēku motivācija ziedot asinis

Dailes teātra auditorijas izpēte

Dažādu frakciju svina putekļu reālā kopējā ekspozīcija šautuvēs

Deserta izstrāde bērniem ar funkcionālo dispepsiju

Dzintara atkritumu pārstrādes izpēte

Dzīves pierakstīšanas tradīciju dokumentēšana

Ebreju mantojuma pētīšana

Eksperimentālie pētījumi, uzglabājot šokolādes klimatiskajā kamerā

Emocionālā un fiziskā vardarbība māsu darbā

Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki

Hronisku sāpju ietekme uz seksuālo veselību

Implanti raida signālus, kas veicina kaulu augšanu un piesaisti

Izmaksu un sociālo izdevumu aprēķināšana psihoaktīvo vielu pieprasījuma un piedāvājuma kontekstā

Izpētīt LNB logu stikla mijiedarbību ar tīrīšanas šķidrumiem

Jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas ierīču izstrāde un testēšana

Inovatīvu baltā vītola-daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana ar koksnes pelnu un mazāk pieprasīto kūdras frakciju maisījumiem ielabotās marginālās minerālaugsnēs

Jaunu čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem un to raksturošana ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi

Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes uzlabošanas iespēju izvērtējums

Kosmisko staru izraisītas starpzvaigžņu putekļu sasilšanas ķīmiskās sekas

Lībiešu šausmu teikas. 1. kārta

Masveidā ražojams zarnu čips

Mātes piena sastāva izpēte

Mehāniskais Veidenbaums

Plaušu vēža zaļais koridors

Robotizēts manipulators

Saprast teroru: fenomenoloģiski hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai

Sporto visa klase!

Ūdens vegāniem izstrāde

Uzņemšanas nodaļā un nodaļās strādājošo māsu darba stresa saistība ar apmierinātību

Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem

Zinātnieks Ķemeros
Raksts pirmoreiz publicēts žurnālā Rīgas Laiks

Komentāri

A. Kauliņš
Lieliski. Latvju zintnieki spēj visu.

Pievienot komentāru