Latvija riskē nesasniegt klimatneitrālas ekonomikas mērķus

LDDK | 18.06.2021

Latvija ceļā uz sabalansētu klimatneitralitāti un ekonomikas transformāciju izvirzījusi ambiciozus mērķus, tomēr Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ieskatā tie nebūs sasniedzami. Spēkā esošie nozaru politikas plānošanas dokumenti nesatur precīzu rīcības plānu, kurā būtu atspoguļotas konkrētas darbības laika nogrieznī, kā arī šo darbību izmaksas un precīza to ietekme klimata mērķu sasniegšanā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Atbildīgajām institūcijām pirms tālāku lēmumu pieņemšanas ir jāveic precīzi aprēķini un jāsniedz informācija, ar kādām metodēm un darbībām paredzēts sasniegt notiektos klimata mērķus, norādot katra pasākuma ieguldījumu, kā arī to ietekmi uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā. Vienlaikus jāparedz atbalsta mehānismi tām nozarēm, kuras ekonomikas transformācija skars visvairāk.”

Latvija riskē nesasniegt klimatneitrālas ekonomikas mērķus

Pievienot komentāru