Latvijā ar kavēšanos ievieš nepārdomātu un dārgu bioatkritumu apsaimniekošanas sistēmu

Zemeunvalsts.lv | 10.06.2022

Latvijā pašlaik ar kavēšanos tiek veidota nepārdomāta un dārga bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēma. To revīzijā secinājusi Valsts kontrole. Sistēmas ieviešana būtiski iekavējusies, jo tā notiek haotiski, bez koordinētas vadības un sadarbības ar visām ieinteresētajām pusēm. Ja netiks “restartēta” pašreizējā pieeja, iecerētā sistēma būs valstij dārga un iedzīvotājiem nedraudzīga, turklāt negatīvu ietekmi uz valsts budžetu var radīt potenciālās Eiropas Savienības (ES) sankcijas, ja sistēmu neievieš laikus.

Par Valsts kontroles secināto:

 • Bio atkritumu (BA) dalītās vākšanas un pārstrādes sistēma jāievieš līdz 2023. gada beigām. 
 • Latvijā BA dalītās vākšanas sistēmu ievieš lēni; savlaicīgi visā valstī to izveidot neizdosies.
 • Latvijai var tikt piemērotas ES sankcijas, kas varētu būt līdz 11,6 miljoniem eiro gadā.
 • Latvijā procesā vien BA sistēmas vidusposms – atkritumu savākšanai un pārstrādei.
 • Izvēlētie risinājumi ir dārgi; sākumposma un beigu posma ieviešana būtiski “klibo”.
 • BA apsaimniekošanu nepamatoti var sadārdzināt uzsvars uz BA anaerobo pārstrādi.
 • Izmaksas samazinātu pārstrādes galaprodukta izmantošana, bet nav normatīvā regulējuma.
 • Kopējā valsts politikas koordinācija nav efektīva; process nav plānveidīgs un saskaņots.
 • Iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nozīmi nav bijušas pietiekamas.
 • Arī pašvaldības ir bijušas kūtras ar savu piemēru demonstrēt BA dalītu vākšanu.
 • Lai arī “vilciens gandrīz aizbraucis”, joprojām var samazināt izmaksas.
Latvijā ar kavēšanos ievieš nepārdomātu un dārgu bioatkritumu apsaimniekošanas sistēmu

Pievienot komentāru