Ko prasīs vai dos atmežošanas beigas 2030. gadā?

Wired | 06.12.2021

Ļoti bīstama un tuvredzīga interpretācija, ja attiecinām vai vispārinām Deklarāciju, runājot par Eiropas Ziemeļaustrumiem. Kas un kā izskaidros, ar ko aizvietot pieaugošo pieprasījumu pēc koksnes produktiem? Kādas Eiropai un Latvijai būs COP26 Deklarācijas sekas? Mežizstrādes spēja samazināšana, neskatoties uz pastāvīgo meža platību pieaugumu? Un zaļā kursa prasības CO2 piesaistē, piemēram, būvniecībā? Imports no ar šādu situāciju ļoti apmierinātās Krievijas, kas "zaļo Eiropu" padarījusi par nožēlojamu neatjaunojamā resursa - dabasgāzes lūdzēju?!

Daudzviet pasaulē apņēmušies tuvākajā desmitgadē saglabāt mežus. Vai tas būs iespējams?

Kopš pēdējā Ledus laikmeta pasaule ir zaudējusi ap 1/3 tās mežu, lēsts, ka aptuveni 15% siltumnīcefekta gāzu rada atmežošana un meža degradācija. COP26 klimata sanāksmē Glāzgovā dzirdējām solījumus (pat zvērestus) šo nepievilcīgo situāciju mainīt. Glāzgovas deklarācija par Meža un zemes izmantošanu paredz līdz 2030. gadam atmežošanu kā procesu pilnībā izbeigt. Šāds solījums vieš cerības, bet... ir virkne jau redzamu klupšanas akmeņu solījuma pildīšanā, ieskaitot faktu, ka līdzīgi solījumi izskanējuši iepriekš. Jūtamu, redzamu rezultātu nav.

Par ko ir jaunā apņemšanās?

COP26 sanāksmē novembra sākumā 141 valsts, ieskaitot Brazīliju, Indonēziju un Kongo Demokrātisko republiku, parakstīja iepriekšminēto Deklarāciju. Valstis apņemas kolektīvi strādāt pie meža zudumu un zemes degradācijas apturēšanas līdz 2030. gadam, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un iekļaujošu zemes transformāciju. Svarīgi piebilst, ka apņemšanās neattiecas uz nelegālo mežistrādi vien, bet uz jebkādu atmežošanu. 
Izmantota Leo Tomasa fotogrāfija

Ko prasīs vai dos atmežošanas beigas 2030. gadā?

Pievienot komentāru