Ķildošanās par un ap ES Taksonomijas noteikumiem parāda: ilgtspējīgu finanšu nākotne būs izteikti politiska

Will Martindale, Environmental Finance | 30.07.2022

Dažas dienas pirms 2021. gada Ziemassvētkiem Eiropas Komisija (EK) publiskoja papildinājumu ES Taksonomijai (complementary delegated act). Īsumā – papildinājumā ņemti vērā Francijas un Vācijas ierosinātie grozījumi, radot īpašus noteikumus atomenerģijai (Francijas intereses) un dabasgāzei (Vācijas intereses) – abus augšminētos enerģijas veidus norādot kā zaļus.

Ekspertu grupa iepriekš gan secināja, ka atomenerģija, lai būdama zemu oglekļa emisiju enerģija, neatbilst kritērijiem “nenodara būtisku kaitējumu” () kodolatkritumu dēļ. Tie paši eksperti secināja, ka dabasgāze nekādi neatbilst ekoloģisko raksturlielumu robežvērtībām, kas noteikti Parīzes Klimata līgumā. Neskatoties uz to, Eiropas Komisija iepriekšminētos papildinājumus saskaņoja. Tagad jautājums tiks skatīts Eiropas Parlamentā.

Kā zināms, Taksonomija tika paredzēta kā informatīvs rīks, lai rastu un veidotu vienotu valodu un sapratni starp tirgus dalībniekiem. Izpratne par to, kas ir zaļš, var atšķirties un pat ļoti atšķiras. Bet, mazākais, Taksonomija dotu skaidru pamatu – ko un kā spriest. Nebūs pārspīlēti sacīt, ka Taksonomija kļūs par politiski finansiālu un rūpniecisku ietekmes instrumentu, piemēram, nosakot nodokļu atvieglojumus Taksonomijai atbilstošām darbībām.

ES Taksonomija ir tikai sākums

ES Taksonomija ir politiska iejaukšanās. Izskatās, Lielbritānijas taksonomija būs līdzīga.

Neizbēgami, Taksonomija kļūs par Eiropas Savienības valstu strīdus ābolu un dažādu maiņas darījumu objektu. Negaidīti klusa bija ilgtspējīgu finanšu institūciju reakcija.

Ilgtspējīgas finanses nozīmē divas lietas: pirmā – kā iekļaut ilgtspējību finansiālajos ieguldījumos; otrā – kā maksimizēt reālās pasaules ilgtspējas ietekmi ieguldījumos. Taksonomija, pirmkārt, palīdzēs pirmajā gadījumā.

Tā kā politiskās norises ap ES Taksonomijas noteikumiem iegūst sniega bumbas efektu, ilgtspējīgie investori ir spiesti uz notikušo lūkoties no malas.

Ilgtspējīgiem investoriem Taksonomija ir svarīgs rīks un vadlīnijas vienlaikus – investors nav eksperts, piemēram, privāto braucamrīku izplūdes gāzu jautājumā vai CO2 emisiju uzskaitē cementa ražošanā. Bet - investors, vērtējot ieguldījumu, var atsaukties uz Taksonomiju. Lobiju pūles atbalstīt kādas noteiktas nozares nav salīdzināmas ar pieredzēto atomenerģijas un gāzes nozaru lobiju nospiedošo darbību un ietekmi. No tā varam secināt, ka – lai ilgtspējīgs finansējums būtu svarīgs, tas jebkurā gadījumā būs politisks. Šai rakstā aplūkotais EK dokuments ir tikai sākums. Šādu pašu situāciju mēs redzam lēnām attīstāmies arī ASV.

ES Taksonomija ir solis pārmaiņu virzienā, jo finanšu, rūpnieciskā un fiskālā politika sadursmē. Taksonomija it kā spogulis ES Fit for 55 stratēģijai. Pirmo reizi Eiropas politikas veidotāji ir ielūkojušies šai spogulī. Kurtš uzvarēs, kurš zaudēs būs politisks skaidrojums.

Samērā drīz mums Taksonomija būs jālieto. Diemžēt, tā atkal ir pilna reglamentējošām prasībām. Neraugoties uz nesenajām izmaiņām tās principos, taksonomija ir nozīmīgs solis tālāk. Jāstrādā pie tālākiem ar Taksonomiju saistītiem procesiem.

Toties ir skaidrs, ka EK deleģētais tiesību akts parāda ilgtspējīgu finanšu vājo punktu. Pēdējos gados investori (ieguldītāji) vairs nejūtas neērti, ja procesā iesaistās politiķi, lielākoties gan runa ir par tehniskajiem izpildītājiem un ministriju pārstāvjiem, ne pašiem politiķiem.

Tuvākajos mēnešos ir iespēja sadarboties ar Eiropas parlamenta deputātiem Taksonomijas sakarā. Investoru vidē tas ir nepieciešams. Citādi – patīk mums vai nē – ilgtspējīgas finansēšanas nākotne būs izteikti politiska.

Ķildošanās par un ap ES Taksonomijas noteikumiem parāda: ilgtspējīgu finanšu nākotne būs izteikti politiska

Pievienot komentāru