Kara teorija: kāpēc Putins izvēlējies iznīcinošo karu

Відкритий ліс | 24.03.2022

Ir četri kara veidi un katrs no tiem atbilst kādas idejas galējai robežai. Šo veidu iedalījums jeb klasifikācija balstās divos parametros, kurus, savukārt, nosaka divi īsi jautājumi. Uz šiem jautājumiem gan novērotājam, gan dalībniekiem, gan lēmējiem, kas sāka, turpināja, noteica kara gaitu, vajadzētu spēt atbildēt. Pirmais - pret ko karo? Otrais - par ko karo vai kas ir konflikta cēlonis? U zpirmo jautājumu iespējamas divējādas atbildes - karot var pret kādu citu vai karot var pret mums pašiem. Šeit nav iemesla brīnīties, jo karā pastāv iespēja, ka pretinieks atrodas strap mums. 

Uz otro jautājumu atbildes varētu būt šādas - karš var sākties un turpināties materiālu interešu dēļ un tas var notikt būtisku, pat sakrālu jautājumu dēļ, piemēram, iekšpolitisku problēmu risināšanā. 

Kara teorija: kāpēc Putins izvēlējies iznīcinošo karu

Pievienot komentāru