Kā zaļās obligācijas var stimulēt ieguldījumus bioloģiskajā daudzveidībā un ilgtspējīgos zemes izmantošanas projektos?

Paul Chahine (LGX); Ludwig Liagre (GLF), Global Landscapes Forum | 08.03.2021

Risinot mežu un ainavu atjaunošanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas problēmu pasaulē, vienlaikus var risināt arī veselības problēmu un pandēmijas risku mazināšanu. Ir ļoti svarīgi domāt, kā inovāciju finansēšana var būt daļa no risinājuma. Lai gan zaļās obligācijas kļūst par ilgtspējīgiem finanšu instrumentiem, šķiet, ļoti savlaicīgi ir novērtēt, cik lielā mērā tās var atbalstīt bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgas zemes izmantošanas investīcijas pašreizējā situācijā un nākotnē.

Kā zaļās obligācijas var stimulēt ieguldījumus bioloģiskajā daudzveidībā un ilgtspējīgos zemes izmantošanas projektos?

Pievienot komentāru