Kā rīkoties pēc lūša nomedīšanas?

medibam.lv | 04.01.2021

Kāpēc nepieciešams lūšu monitorings?

Zināms, ka lūši tāpat kā vilki vairākās Eiropas un pasaules valstīs iekļauti īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzība noteikta starptautiskās konvencijās un Eiropas savienības valstu likumdošanā, tomēr šie dokumenti pieļauj atkāpes, ja nepieciešamība šīs aizsargājamās sugas medīt ir pieteikami pamatota ar zinātniskiem pētījumiem un datiem. Šī monitoringa mērķis ir gūt datus par populāciju un tās spēju atjaunoties pēc konkrētās medību slodzes. Līdz ar to, šī monitoringa īstenošana ir vienīgais veids, kā varam saglabāt lūšu medības Latvijā.

Kā rīkoties pēc lūša nomedīšanas?

Pievienot komentāru