Kā rīkoties, ja konstatēts lielā plēsēja uzbrukums mājlopiem?

Valsts meža dienests | 20.09.2022

Par konstatētu vilka vai cita lielā plēsēja uzbrukumu mājdzīvniekiem vai mājlopiem nepieciešams ziņot pēc iespējas savlaicīgāk. Pirms Valsts meža dienesta speciālista ierašanās jāveic noteiktas darbības, kas sekmēs precīzāku uzbrucēja sugas noteikšanu.

Valsts meža dienests aicina par uzbrukumu ziņot pēc iespējas ātrāk, jo speciālistam notikuma vieta jāapskata tajā pašā vai nākamajā dienā, citādi zūd iespēja pārliecinoši noteikt uzbrucēja sugu. Ziņot ieteicams, zvanot konkrētās Valsts meža dienesta virsmežniecības inženierim medību jautājumos. Var ziņot arī citai Valsts meža dienesta amatpersonai vai vietējiem medniekiem, kuri informāciju var nodot tālāk pēc piederības.

Pirms ierašanās notikuma vietā Valsts meža dienesta speciālists sazināsies ar cietušo personu, lai iegūtu sākotnējo informāciju par uzbrukumu un vienotos par uzbrukuma vietas apskates tālāko norisi.

Gaidot dienesta speciālista ierašanos, cietušās personas tiek aicinātas ievērot noteiktas rīcības vadlīnijas:

  • atstāt notikuma vietu neskartu (drīkst veikt tikai obligāti nepieciešamās darbības, piemēram, savainotā dzīvnieka ārstēšanu vai avārijas stāvokļa novēršanu);

  • pārvietot ganāmpulku vai dzīvus palikušos dzīvniekus prom no uzbrukuma vietas;

  • nepieļaut mājas suņu atrašanos uzbrukuma vietā;

  • iespēju robežās pārklāt bojā gājušā dzīvnieka ķermeni ar kādu nosedzošu materiālu, piemēram, plēvi vai agroplēvi, lai saglabātu pēc iespējas vairāk pierādījumu par uzbrucēju.

Ierodoties notikuma vietā, Valsts meža dienesta speciālists apskatīs uzbrukuma vietu, izdarīs slēdzienu, aizpildīs lielo plēsēju uzbrukuma pārbaudes anketu un ievāks uzbrucēja DNS paraugus. Uzbrukums, kuru izmeklējis Valsts meža dienesta speciālists, tiek oficiāli atzīts par notikušu un kalpo par pamatu lielo plēsēju pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanai. Ievāktie DNS paraugi tiek nodoti Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam (LVMI) “Silava” tālākai ģenētiskajai analīzei un zinātniskajai izpētei.

Valsts meža dienesta virsmežniecību (VM) medību inženieru kontaktinformācija:

Austrumlatgales VM – Lorija Pozņakova, tel. 26583666, lorija.poznakova@austrumlatgale.vmd.gov.lv

Centrālvidzemes VM – Andrejs Strods, tel. 26590962, andrejs.strods@centralvidzeme.vmd.gov.lv

Dienvidkurzemes VM – Jānis Okmanis, tel. 29190440, janis.okmanis@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv

Dienvidlatgales VM – Līga Macijevska, tel.  25735751, liga.macijevska@dienvidlatgale.vmd.gov.lv

Rīgas reģionālā VM – Raimonds Fridvalds, tel. 29156825, raimonds.fridvalds@riga.vmd.gov.lv

Sēlijas VM – Ilga Spule, tel. 29111578, ilga.spule@selija.vmd.gov.lv

Zemgales VM – Egija Sisene, tel. 26184733, egija.sisene@zemgale.vmd.gov.lv

Ziemeļaustrumu VM – Laimonis Kļaviņš, tel. 29474104, laimonis.klavins@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv

Ziemeļkurzemes VM – Guntis Millers, tel. 29189287, guntis.millers@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv

Ziemeļvidzemes VM – Jānis Ročāns, tel. 26427353, janis.rocans@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv

Pievienot komentāru