Kā līdzsvarot saimniekošanu, bioloģisko daudzveidību un risināt emisiju jautājumu?

Anita Pirktiņa, “Agrotops”, AS “Latvijas Mediji” | 01.04.2021

Meža pētnieki uzskata, ka starp jēdzieniem dabas aizsardzība un apsaimniekošanas aizliegums vienādības zīmi likt nedrīkst. Ir jāaizsargā noteiktas dabas vērtības, nevis jāaizliedz apsaimniekot noteikts hektāru skaits.

Nereti dabas vērtības var saglabāt tikai ar pareizu un mērķtiecīgu saimniecisko darbību, un ir vietas, kur dabas vērtību saglabāšanai saimnieciskā darbība ir jāliedz.

Dabas aizsardzībā un saimnieciskajā darbībā būtu jāievēro līdzsvars. Visi ap šīm norisēm saistītie procesi jāskata kopumā, nevar izvēlēties vienu tēmu vai problēmu, ko risināt, neskarot sistēmu kopumā.

Kā līdzsvarot saimniekošanu, bioloģisko daudzveidību un risināt emisiju jautājumu?

Pievienot komentāru