Jauna derīgo izrakteņu ieguves vieta "Lapsukalns"

Latvijas valsts meži | 30.07.2021

Jūlijā pabeidzot atmežošanas un atsegšanas darbus, derīgo izrakteņu iegādei ir pieejama a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) smilts un smilts-grants derīgo izrakteņu ieguves vieta "Lapsukalns", kas atrodas Augšdaugavas novada Pilskalnes pagastā, 308. kvartālu apgabala 192. kvartālā.

Ieguves laukuma kopējā platība ir 7,65 ha, kurā ir pieejami 542 470 m3 smilts un 88 720 m3 smilts-grants. Šobrīd derīgo izrakteņu ieguvei ir sagatavota 4,03 ha liela platība.

Jauna derīgo izrakteņu ieguves vieta "Lapsukalns"

Pievienot komentāru