Izveidots informatīvs nepieciešamo saskaņojumu ceļvedis dabas tūrisma un atpūtas pasākumu organizatoriem

VARAM | 09.08.2023

Pieaugot pieprasījumam pēc dažādu pasākumu un aktivitāšu rīkošanas dabā, tostarp, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) ir sagatavojusi informatīvus ceļvežus jeb infografikas, kas aktivitāšu organizatoriem palīdzēs orientēties nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanā.

Kopā izveidotas četras infografikas, kas uzskatāmi attēlo, kur meklēt nepieciešamo informāciju, ja ir radusies iecere organizēt aktivitātes brīvā dabā, kādi ir būtiskākie likumdošanas akti, kas jāņem vērā un kurās institūcijās ir jāvēršas.

Infografikas ir brīvi pieejamas un apskatāmas Pārvaldes tīmekļvietnes www.daba.gov.lv sadaļā Aktualitātes / Infografikas.

Pārvalde aicina pasākumu un aktivitāšu plānošanai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās kā pamata informācijas ieguves avotu izmantot publisko dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols”, kā arī katras teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kurus var atrast vietnē www.likumi.lv  un Pārvaldes tīmekļvietnē.

“Ne vienmēr visas iecerētās darbības vai maršruti dabā ir atļauti. Savlaicīga saziņa vairumā gadījumu ļauj izvairīties no pārpratumiem, kā arī laicīgi noskaidrot nepieciešamās izmaiņas plānoto aktivitāšu norises laikā un telpā, meklējot un izvērtējot alternatīvas. Tāpēc aicinām pasākumu organizatorus laikus vērsties Pārvaldes reģionālajās administrācijās, kuru pārraudzības reģionā aktivitātes plānotas, lai saņemtu izsmeļošu informāciju, ja radušies papildu jautājumi,” aicina Pārvaldes Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāja A. Balandiņa. 

https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-informativs-celvedis-nepieciesamajos-saskanojumos-dabas-turisma-un-atputas-pasakumu-organizatoriem

Pievienot komentāru