Īpaši jāsargā vecie meži. Te "velns slēpjas" definīcijā!

la.lv | 22.10.2020

Notika spraigas diskusijas arī par meža apsaimniekošanu elektrolīniju aizsargjoslās, jo bija vēlme paplašināt šīs aizsargjoslas un trases. Tā bija liela cīņa. Mums gan neizdevās panākt to, ka tīkla īpašnieks atpērk no meža īpašnieka kokus, ko viņi nocērt kā bīstamus.

Tagad meža īpašnieks var audzēt mežu aizsargjoslās ar plantāciju nosacījumiem tik tālu, cik tie neapdraud trasi. Un var tos nocirst, kad vajag, nav jāgaida Meža likumā noteiktais vecums. Agrāk tie tika nocirsti šā tā, sagāzti mežaudzē mazos klucīšos, nodarot meža īpašniekam zaudējumus.

Īpaši jāsargā vecie meži. Te "velns slēpjas" definīcijā!

Pievienot komentāru