Inovāciju sekmēšanai un tehnoloģiju pārnesei būs pieejami vairāk kā 26 milj. eiro

Ekonomikas ministrija | 10.11.2023

Ministru kabinets š. g. 7. novembra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto atbalsta programmu uzņēmējiem tehnoloģiju pārneses sistēmu pilnveidošanai. Ar tās palīdzību tiks nodrošināta finansējuma pieejamība komersantiem jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādei, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei un inovatīvā iepirkuma izstrādei.

(...)

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 26 548 890 eiro. Programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Programmas ietvaros finansējums tiks novirzīts:

  • inovāciju vaučeriem sīkiem (mikro) maziem un vidējiem komersantiem;
  • jaunuzņēmumiem augsti kvalificētu darbinieku piesaistei;
  • inovatīvā iepirkuma ietvaros izstrādātiem jauniem produktiem un to komercializācijai.

LIAA programmas ietvaros nodrošinās arī dažādas aktivitātes, kas saistītas ar sadarbības veicināšanu starp pētniecības organizācijām un komersantiem un Latvijas tēla veidošanai ārvalstīs inovāciju jomā.

https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/inovaciju-sekmesanai-un-tehnologiju-parnesei-bus-pieejami-vairak-ka-26-miljeiro

Pievienot komentāru