Informatīvs pasākums par plānoto Juglas meža kopšanu

Rīgas Meži | 05.09.2021

Attīstot galvaspilsētas mežu ekoloģisko, estētisko un saimniecisko vērtību, kā arī plānojot turpmākos mežu kopšanas darbus, “Rīgas Meži” organizē informatīvu pasākumu mediju pārstāvjiem par plānoto Juglas meža kopšanu.

Pasākums notiks otrdien, 2021. gada 7. septembrī, plkst. 12.30-13.00, Juglas mežā, Rīgā. Tajā piedalīsies “Rīgas Mežu” pārstāvji, nozares eksperti un apkaimju iedzīvotāji. 

Norises vieta: dodoties pa Juglas ielu, Juglas virzienā, aiz bērnu slimnīcas “Gaiļezers” jādodas pa labi mežā (jāiet caur barjerai, apmēram 400 metri mežā). Lūgums transportlīdzekļus novietot stāvvietā pie slimnīcas! Tikšanās vietā būs telts / nojume. 

Pirms mediju pasākuma notiks sabiedriskā apspriede, uz kuru aicināti apkaimju iedzīvotāji, kas šīs teritorijas izmanto ikdienā, kā arī mežu nozares speciālisti – profesionālo organizāciju pārstāvji. 

Meža kopšana 127 ha platībā notiks atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam Meža apsaimniekošanas plānam. Tāpat, veicot darbus, tiks ievēroti meža ainavu plānošanas principi. Kopjamā teritorija, balstoties uz tajā esošajām vērtībām, sadalīta zonās (ielas trokšņu aizsargjosla, bioloģiski vērtīgas audzes, ainaviska vieta, meža atvērums u.c.). Katrai zonai noteikti sakopšanas mērķi un nosacījumi, izcērtamās koku un krūmu sugas, darbu intensitāte. Pārējā meža daļā mežizstrāde tuvākajā laikā netiek plānota. Pēc darbu veikšanas tiks sakopti celiņi, atsevišķās vietās tiks uzlabots segums un iekārtotas atpūtas vietas. Plānotais darbu laiks: 2021. gada rudens – 2022. gada pavasaris/vasara (atkarībā no laikapstākļiem). 

Lai turpinātu izzināt sabiedrības viedokli un uzklausītu argumentētus priekšlikumus, pēc sabiedriskās apspriedes paredzēts izsludināt aptauju internetā. Tās rezultāti būs pēc aptuveni mēneša. “Rīgas Meži” aicina paust konstruktīvus un argumentētus priekšlikumus, kuri tiks ņemti vērā, precizējot mežizstrādes darbus Juglas mežā.

Arī turpmāk “Rīgas Meži” iesaistīs nozares speciālistus un apkaimju iedzīvotājus viedokļu apmaiņā un izzināšanā. Šādas apspriedes plānotas arī pirms citiem mežu kopšanas darbiem.

Uzņēmuma pārvalda 62 000 ha mežu, 306 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (116 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

Dalība pasākumā tikai ar Covid-19 sertifikātu vai negatīvu testu! 

Pievienot komentāru