Iepriekš pieļautas kļūmes dēļ turpināsies sabiedriskās konsultācijas par svina munīcijas izmantošanu

LATMA | 08.07.2022
Agrāk pieļautas administratīvas kļūmes dēļ un iejaucoties Eiropas Komisijai, Eiropas Ķimikāliju aģentūra ir atvērusi trīs mēnešu garu sabiedrisko konsultāciju par svina munīcijas izmantošanu medībās.
Lēmums sekoja pēc tam, kad tika konstatēts, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) laikus nenodrošināja Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) pieprasīto informāciju. FACE 2021. gada februārī pieprasīja no EFSA datus, kas bija jāizsniedz 15 dienu laikā, taču notika vairāki aizkavēšanas mēģinājumi pieprasot informācijas sniegšanas termiņa pagarinājumu, kā rezultātā Eiropas ķimikāliju aģentūra aizvēra publisko konsultāciju, savukārt FACE pieprasītie dati tika saņemti astoņus (!) mēnešus vēlāk – 2021. gada septembrī.
Izmantota Leo Tomasa fotogrāfija
Iepriekš pieļautas kļūmes dēļ turpināsies sabiedriskās konsultācijas par svina munīcijas izmantošanu

Pievienot komentāru