Grozījumi Meža likumā nodrošinās ātrāku meža aizsardzības pasākumu īstenošanu

Zemkopības ministrija | 08.06.2023

Valdība otrdien, 6. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus “Meža likumā”.

Likumprojekta mērķis ir izslēgt no Meža likuma regulējumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu meža kaitēkļu masveida savairošanās un slimību izplatīšanās ierobežošanai, aizstājot to ar Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektora lēmumu noteiktu meža kaitēkļu masveida savairošanās vai slimību izplatīšanās situāciju.

Likumprojekts sagatavots, lai uzlabotu normatīvo regulējumu un noteiktu, ka VMD var pieņemt lēmumu par pasākumu īstenošanu, lai novērstu iespējamās apdraudējuma sekas mežam, ko rada augiem kaitīgu organismu izplatīšanās, un ko nosaka pamatojoties uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" monitoringa rezultātiem. Tas nepieciešams, lai ātri reaģētu uz meža kaitēkļu masveida savairošanās vai slimību izplatīšanās risku, un lai VMD varētu administrēt Meža likumā noteikto pienākumu meža īpašniekam, veikt darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību:

  • uzdodot pārtraukt vai atlikt koku ciršanu, izņemot ciršanu meža kaitēkļu masveida savairošanās vai slimību izplatīšanās seku likvidēšanai,
  • īstenot pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un slimības vai ierobežotu to izplatīšanos,
  • kā arī iznīcināt slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto meža reproduktīvo materiālu.

Turpmāk VMD ģenerāldirektors MK noteiktajā kārtībā ar lēmumu noteiks meža kaitēkļu masveida savairošanās vai slimību izplatīšanās situāciju, izplatīšanās teritoriju, pasākumus kaitēkļu vai slimību izplatīšanās ierobežošanai, kā arī periodu, uz kuru nepieciešams noteikt meža kaitēkļu masveida savairošanās vai slimību izplatīšanās situāciju. Grozījumi nodrošinās efektīvāku un ātrāku meža aizsardzības pasākumu īstenošanu meža kaitēkļu un slimību apkarošanai un ierobežošanai.

Līdz šī gada 30. jūnijam 32 Latvijas novados ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai novērstu katastrofas draudus, kas saistīta ar augiem kaitīga organisma – egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos, un noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgajās egļu mežaudzēs un to aizsardzības zonās ārkārtējās situācijas teritorijā.

Likumprojekts “Grozījumi Meža likumā” vēl jāapstiprina Saeimai.

Grozījumi Meža likumā nodrošinās ātrāku meža aizsardzības pasākumu īstenošanu

Pievienot komentāru