FSC Starptautiskā valde apstiprina Kontrolētās koksnes stratēģiju

lmsp.lv | 17.05.2019

Šī gada 30. aprīlī FSC Starptautiskā valde apstiprināja kontrolēto koksnes stratēģiju.

Pēc plaša procesa, kurā tika iesaistīti FSC dalībnieki, noritēja sabiedriskās apspriešanas, apsekojumi un divas globālas sanāksmes, mēs esam priecīgi iepazīstināt ar pabeigto kontrolēto koksnes stratēģiju.

Šis dokuments sniedz priekšstatu par FSC Mix nākotni un tās ražošanā izmantoto kontrolēto koksni. Galvenais mērķis, kas saskaņots ar FSC globālo stratēģisko plānu, ir palielināt FSC meža apsaimniekošanas sertificēto mežu platību un palielināt ietekmi uz nesertificētajiem mežiem. Tas samazinās atkarību no kontrolētās koksnes.

Stratēģijā ir četri pamatmērķi:

1. Vairāk sertificētu mežu
Mēs esam palielinājuši FM sertificētu mežu platību visos meža veidos. Mums ir arī mehānismi, lai laika gaitā samazinātu paļaušanos uz nesertificētu materiālu.

2. Nepārtraukts uzlabojums, pārliecība un lēmumi, izmantojot datus
Mēs esam nostiprinājuši piegādes ķēdes integritāti un uzticamību, pieņemot atbilstošas ​​tehnoloģijas un sistēmas, lai nodrošinātu pārredzamību, izsekojamību un FSC produktu un prasību nodrošināšanu.

Kā datos bāzēta organizācija mēs apkopojam pārbaudāmus datus, lai saprastu un ietekmētu ietekmi uz laiku. Dati tiek dalīti un izmantoti, lai informētu lēmumu pieņemšanu un ziņotu ieinteresētajām personām.

3. Ietekme uz nesertificētām teritorijām
Mēs sadarbojamies ar valdībām un citiem lēmumu pieņēmējiem. Mēs strādājam partnerībā un stratēģiskās aliansēs ar līdzīgi domājošām organizācijām, lai palielinātu mūsu ietekmi.

4. Uzlabota komunikācija
Mēs sazināsimies ar pārredzamu, patiesu un visaptverošu informāciju par kontrolētu koksni, sajaukšanu, FSC Mix un FSC 100%, lai panāktu patiesību marķējumā.

Un četri palīgmērķi:

1. Sertifikācijas rīkkopa
2. Racionalizētas prasības
3. Reģionālā nozīme
4. Ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas vērtība
Stratēģijas dokumentā kodolmērķi ir ar tiem saistītie pasākumi, savukārt palīgmērķi ir daļa no FSC esošajām esošajām darbplūsmām, tāpēc dokumentā tiem nav veltītu pasākumu.

Nākamais solis stratēģijas procesā ir izstrādāt tās īstenošanas plānu, lai kontrolētās koksnes stratēģijas darbības pārvērstu no idejām uz realitāti. Par īstenošanas plāna izstrādi atbildīgā grupa ietvers FSC sekretariāta locekļus, tīkla partnerus un direktoru padomes locekļus un tā strādās pie plāna izstrādes tuvākajos mēnešos. Visas īstenošanas plāna daļas tiks saskaņotas ar Globālo stratēģisko plānu un citiem FSC notiekošajiem darbiem.

Pateicamies visiem, kas iesaistīti kontrolētās koksnes stratēģijas izstrādes procesā. Ar savu smago darbu un centību mēs varam nodrošināt šo redzējumu, kas palīdzēs veidot FSC nākotni.

Avots: https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2315

Pievienot komentāru