ES plāno vairākus jaunus ierobežojumus meža biomasas izmantošanai enerģijas ražošanā

iauto.lv, nozare.lv | 31.01.2023

Februāra sākumā Eiropas Savienības (ES) līmenī plānotas sarunas par Atjaunojamās enerģijas direktīvas punktu, kas paredz vairākus jaunus ierobežojumus meža biomasas izmantošanai, aģentūru LETA informēja Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) izpilddirektors projektu jautājumos Mārtiņš Ailts.

LMĪB uzsver, ka šie grozījumi satrauc meža nozari, jo tajos esot jauni ierobežojoši nosacījumi, kas ietverti gan definīcijās par to, kas skaitās atjaunojams un ilgtspējīgs resurss, gan atbalsta nosacījumos siltumapgādes iekārtām, kas izmanto “primāro meža biomasu”, gan biomasas apjomos, ko dalībvalstis drīkstēs uzskaitīt kā atjaunojamuenerģiju, t.i., kas netiks ieskaitītas emisiju bilancē un tam netiks piemērots CO2 nodoklis.

Biedrība atzīmē, kā direktīvā plānota jauna definīcija terminam “primārā koksnes biomasa”, plānojot noteikt, ka tā ir visa nocirstā vai citādi novāktā un izvestā apaļkoksne. “Tā ietver visu koksni, kas iegūta no mežizstrādes, visu no meža izvesto koksni, ieskaitot dabiski atmirušo un mežizstrādes rezultātā iegūto koksni, kā arī ciršanas un mežizstrādes rezultātā iegūto koksni. Tā ietver visu koksni, kas iegūta ar mizu vai bez tās, tostarp koksni, kas iegūta kā apaļkoksne, skaldīta, rupji apstrādāta vai citādā veidā, ietverot, piemēram, zarus, saknes, celmus un atvases, ja tās tiek cirstas, kā arī koksni, kas ir neapstrādāta vai noapaļotā formā,” plānus citē LMĪB. Savukārt sekundārā meža biomasa ir tāda, kas iegūta koksnes pirmapstrādē, piemēram, skaidas, kas pārvērstas granulās.

“Projekts paredz ierobežojumus attiecībā uz “primārās koksnes biomasas” apjomu un arī atbalstu investīcijām šīs izejvielas izmantošanā,” pauž biedrība.

Savukārt mājsaimniecībās kurināšanu ar malku nav plānots ierobežot, atzīmē biedrība. “Direktīvā nav nosacījumu, kas attiektos uz ierobežojumiem individuālām mājsaimniecībām, tomēr mājsaimniecībās patērētais kurināmās koksnes apjoms tiks ieskaitīts kopējā valsts atjaunojamo energoresursu bilancē, kurā pārsniedzot to apjomu, kas fiksēts 2017.-2022.gadā attiecībā uz biomasas izmantošanu, pārsnieguma daļa tiks ieskaitītas emisijās. Valdībai tādā gadījumā būs jālemj, kuriem koksnes kurināmā patērētājiem piemērot CO2 nodokli par to daļu, kas pārsniegs CO2 neitrālo apjomu, un kā to administrēt. Lai nenostādītu nevienlīdzīgā situācijā mājsaimniecības, kas izmanto individuālo apkuri un centralizētās apkures sistēmas gala patērētājus, būs jāievieš solidāra pieeja, lai segtu CO2 nodokļa nomaksu par atļautā apjoma pārtēriņa daļu,” vērtē LMĪB.

ES plāno vairākus jaunus ierobežojumus meža biomasas izmantošanai enerģijas ražošanā

Pievienot komentāru