ES dalībvalstis nepiekrīt plānam aizliegt medības un makšķerēšanu 10% aizsargājamo teritoriju

FACE | 08.12.2021

Pēc gadu ilgušām diskusijām un strīdiem par Eiropas Komisijas priekšlikumu - aizliegt medības un makšķerēšanu jaunizveidotajās Eiropas Savienības aizsargājamās teritorijās, proti, 10% ES sauszemes platības - šāds aizliegums galu galā uzskatīts par nepamatotu pasākumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (oriģinālā - samazināšanās apturēšanai). Noslēguma dokumentā, kas jau publiskots, vārdi "medību aizliegums" nav iekļauti. 

Pirmajā Eiropas Komisijas sagatavotajā dokumenta melnrakstā medības un makšķerēšana tika pielīdzinātas kalnrūpniecībai vai ogļraktuvēm, uzskatot, ka abas aktivitātes nav savienojamas ar stingri aizsargājamu teritoriju statusu. Šāda EK doma radīja ļoti nopietnus un asus iebildumus dažādās Eiropas malās, ieskaitot pietiekami daudzus ar šādu plānu neapmierinātos Eiropas Parlamenta deputātus. 

Iepriekšminētā priekšlikuma sākotnējais mērķis Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ideju gaismā bija saglabāt augstas bioloģiskās daudzveidības platību neaizskaramību, akcentējot ar oglekli bagātas ekosistēmas, piemēram, purvus un senos mežus. Svarīgi saprast, ka medības neietekmē dabiskos procesus minētajos biotopos. Mednieku pūliņi un aktivitātes vides saglabāšanas jomā aizsargājamās teritorijās ir augsti vērtējami un vietējā līmenī nodrošina gan iedzīvotāju atbalstu, gan aizsardzību. 
Foto: Donal Boyd

ES dalībvalstis nepiekrīt plānam aizliegt medības un makšķerēšanu 10% aizsargājamo teritoriju

Pievienot komentāru