ES dalībvalstīm pašām jālemj par savas lauksaimniecības attīstību, ne centralizēti Eiropas Komisijai

Zemkopības ministrija | 25.03.2021

22. un 23. martā notika ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) sēde, kurā dalībvalstis intensīvās sarunās turpināja spriest par nozīmīgiem ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) likumdošanas nosacījumiem, kas būs spēkā no 2023. līdz 2027. gadam, bet par ko pagaidām diemžēl nav izdevies panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu (EP). Ieilgušo diskusiju dēļ no 2021. līdz 2023. gadam spēkā ir KLP pārejas perioda nosacījumi.

2020. gada 19. un 20. oktobra LZMP sanāksmē tika panākta Padomes kopēja nostāja par KLP turpmāko darbību, kas sniedz Padomei politiskas pilnvaras turpināt sarunas ar EP, lai beidzot panāktu gala vienošanos par nākotnes KLP. Līdz šim ir noticis ļoti intensīvs darbs ar EP, taču sarunas ir sarežģītas, jo vairākos būtiskos KLP jautājumos institūcijām ir atšķirīga vai pat pretēja nostāja. EP ir arī ierosinājis vairākus jaunus priekšlikumus, par kuriem Padomei vēl ir jāpanāk vienošanās dalībvalstu starpā.

ES dalībvalstīm pašām jālemj par savas lauksaimniecības attīstību, ne centralizēti Eiropas Komisijai

Pievienot komentāru