Eiropas "videi draudzīgās nācijas" ne vienmēr tādas ir. Kā tā?

Ian Smith, Euronews Green | 03.11.2021

Ja jums interesē un jūs patiesi vērtējat reālo situāciju (nevis iedomas, cerības, "zināšanas") un mēģināt salīdzināt to ar iesīkstējušiem vai laika gaitā nostiprinājušamies stereotipiem, būsit pārsteigti!

Latvija un Nīderlande (13. un 29. vieta)

Nīderlandes karaliste, daudzuprāt, ir valsts, kas tieši saistās ar pienācīgas vietas nodrošināšanu CCPI (Climate Change Performance Index) rangā - vējdzirnavas, inovācijas, protams, velosipēdi. Latvija, savukārt, iedzīvotāju skaita ziņā ir krietni mazāka par Nīderlandi un mazāk zināma "populārās" kultūras apritē. 

Daudzi aptaujātie (aptauja notikusi Instagram)uzskata Nīderlandi par krietni labāku klimata aktivitātēs. Bet! Īstenība (aicinām vēlreiz izlasīt pirmo teikumu) ir cita. Latvija CCPI sarakstā ierindojas 13. vietā, Nīderlande - 29!

Profesore Doroteja Bole (Dorothee Bohle) no Eiropas Universitātes Politisko un sociālo zinātņu departamenta to skaidro šādi: "Daudziem rietumvalstu politiķiem joprojām ir tieksme Eiropu dalīt "labajos rietumos" un "sliktajos austrumos". Lai gan par Latvijas piederību "austrumiem" tiek diskutēts, to intuitīvi pieskaita austrumu blokam, piedevām, Austrumeiropa ierasti tiek uztverta kā pārlieku rūpnieciska, kas, pirmkārt, nav tiesa, un, otrkārt, tas traucē valstis uztvert kā videi draudzīgas."

Eiropas "videi draudzīgās nācijas" ne vienmēr tādas ir. Kā tā?

Pievienot komentāru