Eiropas Savienības ambiciozais mērķis bioloģiskajā lauksaimniecībā

Zemkopības ministrija | 23.07.2021

... 2021. gada otrā pusgada ES Padomē prezidējošā valsts Slovēnija iepazīstināja Padomi ar prezidentūras darbības programmu lauksaimniecībā un zivsaimniecībā.

Dalībvalstis padomes sēdē dalījās viedokļiem un apstiprināja Padomes secinājumus par rīcības plānu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai. Latvija atbalsta Padomes secinājumus un līdz šim no Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) finansējuma ir sniegusi mērķtiecīgu atbalstu bioloģiskās nozares attīstībai, un arī turpmāk iecerēts bioloģiskajai lauksaimniecībai veltīt īpašu atbalstu no KLP finansējuma. Iecerēts arī jauns atbalsts konvencionālo lauksaimnieku pārorientācijai uz bioloģisko saimniekošanu. 

Eiropas Savienības ambiciozais mērķis bioloģiskajā lauksaimniecībā

Pievienot komentāru