Eiropas putnu Sarkanā grāmata. 2021. gads

FACE | 18.10.2021

14. oktobrī publiskota Eiropas putnu Sarkanā grāmata 2021, kurā novērtēts visu 544 Eiropā mītošo (sastopamo) sugu stāvoklis. Šāds apkopojums tapis, sadarbojoties BirdLife International, IUCN, darbu apmaksājot Eiropas Komisijai. 

FACE priecē fakts, ka ap 80% Eiropas putnu sugu bažas nesagādā (least concern). Problēmu FACE saskata apstāklī, ka novērotas kopējā skaita samazināšanās tendences 30% gadījumu, skatot visas sugas, un 40% gadījumu, skatot ūdensputnus atsevišķi. 

Runājot par medījamiem putniem, situācija pasliktinājusies garkaklim, parastajai pūkpīlei un mērkaziņai. Baltvēderim un cekulpīlei vērojamas populācijas skaita samazināšanās tendences. Virknei pīļu sugu novērots ligzdošanas apjomu samazinājums, kas gan skaidrojams ar sugas ziemošanas paradumu maiņu. Piemēram, baltvēderim ligzdojošo īpatņu skaits sarucis par 55 tk pāru, bet... suga joprojām ir bagātīgi pārstāvēta Eiropas Savienībā, jo ap 1 milj īpatņu tās teritorijā pārziemo. 

Eiropas putnu Sarkanā grāmata. 2021. gads

Pievienot komentāru