Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija publiskojuši kopīgas Eirobarometra aptaujas par Eiropas nākotni rezultātus

Eurobarometer | 28.01.2022
9 no 10 jaunajiem eiropiešiem (15-24 gadu vecuma grupā >91 %) piekrīt, ka cīņa pret klimata pārmaiņām var palīdzēt uzlabot viņu veselību un labklājību, šādu viedokli atbalsta arī 87% visu aptaujas dalībnieku.
 
81% aptaujāto ir apmierināti, ka viņi dzīvo ES
 
68% eiropiešu piekrīt, ka ES ir vieta, kur nemierīgā pasaulē var justies droši, savukārt, 67% eiropiešu domā, ka ES projekts piedāvā Eiropas jauniešiem nākotnes perspektīvu
 
Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija publiskojuši kopīgas Eirobarometra aptaujas par Eiropas nākotni rezultātus

Pievienot komentāru