Eiropas Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome – 2022. gada septembris

Eiropas Padome | 28.09.2022

ES lauksaimniecības un zivsaimniecības ministri 2022. gada 26. septembrī tikās Briselē. Sanāksmi vadīja Čehijas Republikas lauksaimniecības ministrs Zdeneks Nekula (Zdeněk Nekula). 

ES lauksaimniecības ministri vispirms pārrunāja lauksaimniecības ražošanas un loģistikas situāciju Ukrainā, kā arī transporta maršrutu īstenošanu uz ES. Šajā diskusijā ministriem pievienojas Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministrs Mikola Solskis (Mykola Solsky).

Diskusijā par zivsaimniecību ministri apmainījās viedokļiem par zvejas iespējām 2023. gadā, tostarp par zivju krājumiem, kas ir kopīgi ar Apvienoto Karalisti. Apsprieda arī ES un Norvēģijas un piekrastes valstu ikgadējās konsultācijas nākamajam gadam.

Citos jautājumos ministri apsprieda pašreizējos pārtikas marķēšanas noteikumus Savienībā un nepieciešamību tos uzlabot. Viņi apspriedīs arī Rūpniecisko emisiju direktīvas priekšlikuma ietekmi uz lauksaimniecību un apmainīsies viedokļiem par zušu krājumu pašreizējo stāvokli un no tiem atkarīgo zivju krājumu nākotni.

Ministri debatēja par pastāvīgu ganību saglabāšanu saistībā ar GAEC 1 un apsprieda pagaidu valsts atbalsta pasākumu izmantošanu, ņemot vērā Krievijas karu pret Ukrainu. Tika runāts par nesen Polijā 19. Starptautiskā piensaimniecības kooperatīvu foruma ietvaros notikušo lauksaimniecības ministru sanāksmi. Visbeidzot, ministri apsprieda plēsēju skaita pieaugumu ES un problēmas, ko tas rada lauksaimniecības nozarei.

Eiropas Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome – 2022. gada septembris

Pievienot komentāru