Eiropas Komisijas mežu aizsardzības politika ir izgāzusies

The Brussels Times | 06.10.2021

... nesenā ziņojumā secinājuši Eiropas Revīzijas palātas pārstāvji. Proti, Eiropas Komisijas darbs un rīcība Eiropas Savienības mežu (to stāvokļa) aizsardzībā un mežu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā bijis nepietiekams. Revīzijas palātas pārstāvji secinājuši, ka tikai neliela daļa ES lauksaimniecības budžeta novirzīta mežu apsaimniekošanai, turklāt no piešķirtā finansējuma lielākā daļa tērēta nevis meža atjaunošanai, bet saglabāšanai, kas rezultējies situācijā: (revīzijas palātas pārstāvju izpratnē) mežu ietekme uz ekstremāliem laika apstākļiem ir samazinājusies. 

Eiropas Revīzijas palāta, skatot budžeta līdzekļu izlietojumu, secinājusi, ka pēdējos 30 gados mežiem klātā platība Eiropā ir palielinājusies, bet 2014.-2030. gada meža stratēģijas izpildē EK nepieciešams veikt nopietnākas un stingrākas darbības Eiropas Savienības mežu aizsardzībā. Palātas pārstāvji secina, ka nopietna problēma meža jautājumu risināšanā ir finanšu trūkums, jo meža apsaimniekošanai novirzīti mazāk nekā 1% kopējās lauksaimniecības politikas budžeta, proti, daudz, daudz mazāk nekā lauksaimniecībai, lai, skatoties ES teritoriju, meža un lauksaimniecības zemju platības ir gandrīz vienādas.

Eiropas Komisijas mežu aizsardzības politika ir izgāzusies

Pievienot komentāru