Dzīvnieku aizstāvji cenšas panākt medību kvotu samazināšanu

ReTV, la.lv | 09.02.2023

zemeunvalsts.lv piebilde

Latvijā acīm redzamāka top kāda problēma, ko mēdz aizplīvurot ar tiesiskuma, demokrātijas un citiem gana skaistiem, bet daudzos gadījumos  tukšiem vārdiem. Itin populārā ierobežošanas un liegšanas mānija varētu tikt izārstēta gana sekmīgi, ja ļoti konkrētu un skaidru atbildību un rīcību prasītu no liegšanas un ierobežošanas iniciatoriem. Patlaban, kā redzam sižetā, ikviens var izdomāt kārtējās iespējas kādam ko liegt, atbildību prasot no ministrijas, medniekiem utt., tikai ne no sevis.

Tas patlabanējā Latvijas situācijā gan ir neiespējami, bet, ja “Latvijas ainavu” pārstāvei piestādītu rēķinu par būvējamajiem žogiem (kā pati iesaka, svešu naudu lūkojot) un noplēstajiem mājlopiem, runasstils nešaubīgi mainītos. To pašu varētu attiecināt uz daudziem liegt un ierobežot gribētājiem. Vēlies ierobežot, maksā!

Valsts Meža dienesta Medību nodaļas vadītājs Valters Lūsis sižetā skaidro, ka nav pārkāpti nekādi nosacījumi attiecībā uz vilku medībām. Viņš arī uzsver, ka kvotām ir jālīdzsvaro nodarītie plēsēju postījumi attiecīgajos reģionos. Viņš arī uzsver – nekādas negatīvas sekas uz populāciju medības šobrīd neatstāj.

Tikmēr biedrības “Latvijas ainavas” pārstāve uzsver, ka vispirms būtu jāizdara “mājas darbi”, nodrošinot to, lai vilki nevar uzbrukt mājlopiem: “Zemkopības ministrijai būtu jāiesaistās palīgā lauksaimniekiem un jāizveido aizsardzības mehānismi.”

Dzīvnieku aizstāvji cenšas panākt medību kvotu samazināšanu

Pievienot komentāru