Diskusija "Meža nozares ilgstpēja"

Diskusijas galvenās tēmas būs par Meža nozares nozīmi tautsaimniecībā, par uzņēmuma "Latvijas Valsts meži" stratēģiju, nozares aktualitātēm raugoties no sociālekonomiskā viedokļa, kā arī par a/s "Latvijas Finieris" ilgtspēju un ieguvumiem slēdzot koplīgumu ar
arodbiedrību. Diskusijā uzzināsiet arī par Būvniecības nozares ieguvumiem noslēdzot ģenerālvienošanos un iespējām nākotnē veidot prasmju fondus uzņēmumos.

Diskusijā piedalīsies:
Zemkopības ministrijas biroja vadītājs ar ziņojumu, uzstāsies pārstāvji no VAS "Latvijas Valsts meži", Latvijas Kokrūpniecības federācijas, a/s
"Latvijas Finieris", Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.

Diskusija notiks 26. novembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.10 ZOOM platformā.

Diskusijā aicināti piedalīties meža nozares uzņēmēji, nodarbinātie un citi interesenti.

Lai pieteiktos diskusijai un saņemtu saiti uz tās norisi ZOOM platformā, lūdzu līdz 24. novembrim plkst. 16.00 aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/rVTkJ31tpthhVcVY9

Pievienot komentāru