Deviņos objektos Latvijā plāno uzlabot sliktu ūdenstilpju kvalitāti

Vides Fakti, LTV | 24.02.2022

Ja vidēji Eiropā  labā stāvoklī ir 40% ūdenstilpju, tad Latvijā tikai  33% no ūdeņiem ir uzskatāmi par labas kvalitātes, raidījumam “Vides fakti” skaidroja “LIFE” projekta “GoodWater IP” administratīvais vadītājs Jānis Šīre. Projekta ietvaros ir identificēti deviņi objekti, kuros plānots sasniegt labu ūdens kvalitāti.

Kvalitātes pasliktināšanos galvenokārt rada trīs faktori – pirmkārt, punktveida piesārņojums, kas nonāk ūdeņos no attīrīšanas iekārtām vai ražošanas uzņēmumiem, otrs cēlonis ir tādi hidromorfoloģiskie pārveidojumi kā aizsprosti, dambji un taisnotas upes. Nozīmīga loma šajā ziņā  ir arī izkliedētajam jeb difūzam piesārņojumam, kas lielākoties nonāk ūdeņos caur gruntsūdeņiem un ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares.

Latvijas teritorijā ir četri upju baseini – Lielupes, Daugavas, Gaujas un Ventas, un katram no baseina apgabalam tiek izstrādāti apsaimniekošanas plāni, kuros ietverta informācija  gan par ūdens stāvokli, gan potenciāliem piesārņojuma riska avotiem un to, kas jādara, lai jau esošo piesārņojumu samazinātu vai vismaz nepalielinātu.

(...) Projekta demonstrācijas teritorijas būs Saukas, Lubāna un Papes ezeros, kā ari sešās upēs – Aģē, Mergupē, Slocenē, Aucē, Edā un Zaņā. Katrā no šīm teritorijām tiks meklēti iemesli, kāpēc ūdeņu kvalitāte ir pasliktinājusies un rasti risinājumi kvalitātes uzlabošanai. Viena no problēmām ir upju aizaugšana, ko lielā mērā rada lauksaimnieciskā darbība.

Deviņos objektos Latvijā plāno uzlabot sliktu ūdenstilpju kvalitāti

Pievienot komentāru