Debatēs par atkritumu līdzsadedzināšanu toni uzdod bažīgie

zz.lv | 08.11.2020

No pilnīga nolieguma līdz pilnīgam atbalstam – tik dažādi bija viedokļi SIA “Fortum Latvia” rīkotajā  sabiedriskās apspriešanas videokonferencē, kurā piedalījās ap simt jelgavnieku un kas bija veltīta kurināmā dažādošanai un enerģijas ražošanas palielināšanai biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā. Līdz šim tā kurināta divējādi – ar šķeldu (85 procenti) un dabasgāzi (15 procenti). Tagad “Fortum Latvia” plāno ieviest enerģijas ražošanā atkritumu līdzsadedzināšanu. Proti, sākot ar 2024. gada apkures sezonu, nekurināt vairs ar tīru šķeldu, bet tai pievienot sajauktu atkritumu masu, kas veidota no cilvēku sadzīves atkritumiem – plastmasas, kartona, papīra, tekstila un koksnes piemaisījumiem. Šī piejaukuma īpatsvars nepārsniegtu 35 procentus. Ieviešot atkritumu līdzsadedzināšanu, tiek plānots par 35 procentiem palielināt koģenerācijas stacijā saražotās enerģijas daudzumu. Šāds palielinājums saistās ar “Fortum” ilgtermiņa plāniem vēl vairāk samazināt dabasgāzes izmantošanu siltumenerģijas ražošanā. “Fortum” plāno arī turpināt centralizētās siltumapgādes sistēmai pieslēgt jaunus klientus (tajā skaitā privātmājas), kā arī piegādāt siltumenerģiju uzkarsēta ūdens vai tvaika veidā rūpnieciskajiem patērētājiem.

Debatēs par atkritumu līdzsadedzināšanu toni uzdod bažīgie

Pievienot komentāru