Dārzkopības institūtā uzsākts pētījums par saldo ķiršu audzēšanu koksnes un augļu ieguvei

darzkopibasinstituts.lv | 21.04.2020

2020. gada 1. aprīlī Dārzkopības institūts uzsāka dalību pētījuma "Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos" (pētījuma numurs 19-00-A01620-000088) īstenošanā.

Projekta vadošais partneris: LVMI "SILAVA", zinātniskas aktivitātes vada Mudrīte Daugaviete, administrē Dagnija Lazdiņa
Projekta partneri: Dārzkopības institūts, SIA "Palus"
Dārzkopības institūtā projekta vadīšanā un īstenošanā iesaistītie darbinieki: Dr. agr. Daina Feldmane un Indra Borisova 
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2020. – 31.03.2023.
Kopējās izmaksas 93 000,00 EUR, t.sk. izmaksas Dārzkopības institūtam
Projekta mērķis: Veicot saldā ķirša (Cerasus avium Moench. Syn. Prunus avium L.) perspektīvāko klonu atlasi, izstrādāt klonu veģetatīvās pavairošanas tehnoloģijas (spraudeņi, audu kultūras) un ierīkot izmēģinājumu stādījumus vietējo un ārzemju perspektīvāko koksnes un augļu pārstrādei piemērotu klonu salcietības pārbaudēm lauka apstākļos. 

https://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/projekti/salda-kirsa-cerasus-avium-moench-syn-prunus-avium-l-pavairosanas-tehnologiju-aprobacija-un

Dārzkopības institūtā uzsākts pētījums par saldo ķiršu audzēšanu koksnes un augļu ieguvei

Pievienot komentāru