Brīvākas rokas meža īpašniekiem!

Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, a/s “Latvijas Mediji” | 29.09.2021

Saskaņā ar Zaļā kursa vadlīnijām klimata pārmaiņu kontekstā meža zemju piesaistīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjomam 2050. gadā Latvijā jābūt 3,38 miljoni tonnu oglekļa dioksīda (CO2) ekvivalenta. Lai to panāktu, jāpaaugstina meža ekosistēmu noturība jeb, vienkāršoti skaidrojot – jānomaina neproduktīvie un jāaudzē jauni meži.

Ekstrēmu dabas parādību radītos riskus mežaudžu attīstībai var mazināt un papildu CO2 piesaisti nodrošināt, tikai izvēloties klimata kaprīzēm pielāgotu stādāmo materiālu, kā arī savlaicīgi kopjot jaunaudzes. Iznākumā būtiski uzlabojas koku augšana, koptu audžu ražība var būt pat divas reizes lielāka nekā nekoptām audzēm, kas vienlaikus nozīmē, ka audze piesaista divas reizes vairāk oglekļa no atmosfēras. Koptas mežaudzes ir arī noturīgākas pret ekstrēmām laik­apstākļu maiņām, koki nav izstīdzējuši, līdz ar to mazāk cieš vētrās.

Brīvākas rokas meža īpašniekiem!

Pievienot komentāru