Brexit ietekme uz Latvijas meža nozari, lauksaimniecību, zivsaimniecību un pārtikas ražošanu

zm.gov.lv | 03.01.2021

Mežsaimniecība

Attiecībā uz mežsaimniecību nav specifisku un nozīmīgu problēmjautājumu. Lielākā ietekme būs uz kokmateriālu tirdzniecību, kam būs jāpiemēro muitas procedūras un attiecīgi arī dokumentācija, tai skaitā būs nepieciešami fitosanitārie sertifikāti. Attiecībā uz meža reproduktīvo materiāla tirdzniecību – ietekme būs minimāla, jo Latvijas un AK starpā meža reproduktīvā materiāla tirdzniecība nenotiek. Turklāt nepieciešamības gadījumā ir iespējams izmatot OECD meža reproduktīvā materiāla tirdzniecības shēmu.

Brexit ietekme uz Latvijas meža nozari, lauksaimniecību, zivsaimniecību un pārtikas ražošanu

Pievienot komentāru