Biškopjiem jauna kārtība valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai

Zemkopības ministrija | 19.04.2023

Valdība ir apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību par valsts un Eiropas Savienības atbalsta biškopībai piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību, nosakot biškopībai pieejamos atbalsta veidus un atbalsta administrēšanas kārtību atbilstoši Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027. gadam paredzētajam.

Jaunie noteikumi nosaka atbilstības kritērijus atbalsta pretendentiem, kā arī nosaka nepieciešamos dokumentus, to iesniegšanas datumus Lauku atbalsta dienestā (LAD), kas noteikta par kompetento iestādi, un citus nosacījumus atbalsta piešķiršanai. Ir mainīts dokumentu, kas iesniedzami LAD, saraksts salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, paredzot jaunus dokumentus, piemēram, atbalsta pretendenta deklarāciju un maksājuma pieprasījuma apliecinājumu u.c.

Tā kā ir mainīti informācijas un pārskatu iesniegšanas termiņi Eiropas Komisijai, noteikumi nosaka jaunus informācijas un pārskatu iesniegšanas datumus, tostarp paredzot informācijas apmaiņas kārtību starp ZM, LAD un atbalsta pretendentiem.

Biškopjiem jauna kārtība valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai

Pievienot komentāru