Balsojums par ES Atmežošanas regulu būs aprīlī. Ko gaidīt?

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija | 11.04.2023

Par ES Atmežošanas novēršanas regulas (EUDR) stāšanos spēkā tiks balsots 2023. gada aprīļa vidū, un, iespējams, tā stāsies spēkā 2024. gada decembrī. Tas nozīmē, ka eksportētājiem, importētājiem un lielajiem uzņēmumiem ES teritorijā papildus jau esošajām birokrātiskajām EUTR prasībām būs jāievieš papildu prasības attiecībā uz pienākumu veikt uzraudzības pienākumus.

Praktiskā rokasgrāmata būs vēl ilgi jāgaida, taču Vācijas Kokmateriālu tirdzniecības federācija (GD Holz) nesen piedāvāja atbilstošu tiešsaistes semināru vairāk nekā 200 dalībniekiem, kā arī Ārējās tirdzniecības dienas 2023 ietvaros sniedza informāciju par pašreizējo stāvokli zināšanu jomā.

Nākotnē visi piegādes ķēdē iesaistītie uzņēmumi uzņemsies atbildību par piegādes ķēdi, kurā netiek veikta atmežošana. Papildus iepriekš prasītajiem EUTR pierādījumiem par pienācīgu rūpību attiecībā uz riska samazināšanu saistībā ar nelikumīgi iegūtas koksnes tirdzniecību, tagad tiek pievienoti arī pierādījumi, kas attiecas uz atmežošanu un mežu degradāciju.

Piemēram, ir jānorāda visu zemes gabalu, no kuriem ir iegūtas tirgojamās preces, ģeogrāfiskās koordinātas. Turklāt tagad katrs ievedamais produkts pirms ievešanas ir jādeklarē muitā.

Arī lielajiem piegādes ķēdes uzņēmumiem ir pienākums ievērot pienācīgu piesardzību. Principā tie var atsaukties uz apakšuzņēmēju, taču tie nedrīkst šim piegādātājam akli uzticēties – jo īpaši neatbilstības nedrīkst pieņemt labticīgi. Būtībā jūs varat samazināt savu detalizācijas darbu, saglabājot pēc iespējas garākus iespējamo izcelsmes koordinātu sarakstus. Tomēr ar katru ģeogrāfisko koordinātu palielinās arī pārbaužu apjoms, jo par katru zemes gabalu ir jāpārbauda, vai mežizstrāde nav bijusi nelikumīga, vai tā nav izraisījusi atmežošanu vai meža postījumus.

Ārējās tirdzniecības dienas dalībnieki cita starpā pauda bažas par to, vai pēc tam varētu prasīt pārbaudīt, vai zemes iecirkņi patiešām ir apmežoti. Tomēr GD Holz pašlaik pieņem, ka tas nenotiks.

Ir svarīgi, lai būtu pareiza pārbaudes dokumentācija, kas bija derīga ievešanas brīdī, un lai to varētu uzrādīt piecus gadus. Turklāt ziņošanas ķēde darbojas, izmantojot individuālus atsauces numurus, kuru izmantošana ir paredzēta, lai izslēgtu ieskatu citu piegādātāju struktūrā. Tomēr vēl nav precizēts, kas notiks ar vecajiem krājumiem un lēni pārdodamām precēm. GD Holz vēlas iestāties par izņēmumu, jo pretējā gadījumā var gadīties, ka pēc trīs gadu pārejas perioda vairs nevarēs eksportēt koksni, kas nocirsta pirms 2023. gada maija un kurai tādējādi nav nekādu ģeogrāfisko koordinātu.

Pievienot komentāru