Aug “Rīgas Mežu” peļņas rādītāji

Rīgas Meži | 10.12.2021

Šī gada 11 mēnešos “Rīgas Mežu” provizoriskā peļņa pārsniegusi 1,5 miljonus eiro – uzņēmuma ienākumu rādītāji aug. Savukārt neauditētais deviņu mēnešu finanšu pārskats liecina, ka šajā laikā uzņēmuma neto apgrozījums bija 13,44 miljoni eiro jeb par 6,8% mazāks nekā pērn attiecīgajā laika posmā, bet nopelnīti 1,477 miljoni eiro. Tas ir par gandrīz 10% jeb teju 130 tūkstošiem eiro vairāk, salīdzinot ar 2020.gada deviņiem mēnešiem – informē “Rīgas Mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra, kura uzņēmuma vadības komandai pievienojusies šī gada sākumā.

Tas panākts, uzlabojot un optimizējot darba procesus, analizējot finanšu plūsmu, ieviešot labas korporatīvās pārvaldības principus u.c. Būtiska nozīme uzņēmuma pārvaldības uzlabošanā ir septembra sākumā pašvaldības apstiprinātajai “Rīga Mežu” padomei, kas pārrauga darbu un pārstāv rīdzinieku intereses. Tāpat pārskata periodā uzsākts darbs, lai ieviestu Rīgas domes revīzijas ieteikumus par uzņēmuma finansiāli saimniecisko darbību 2020. gadā. Piemēram, novērsti iespējamie finanšu līdzekļu izšķērdēšanas vai zaudēšanas riski, pievērsta uzmanība budžeta kontrolei u.c.

Septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss.

Lielākie ieņēmumi gūti no pārdotajiem apaļkokiem un zāģmateriāliem, attiecīgi: 6,53 miljoni eiro un 3,71 miljons eiro. Tāpat iestādīti 1,5 miljoni priežu, egļu, bērzu, melnalkšņu un ozolu stādi. Deviņos mēnešos izkoptas 800 ha atjaunoto meža platību un 360 ha jaunaudžu.

Liels darbs paveikts īstenojot ainavisko plānošanu un zonējuma izveidi uzņēmuma pārziņā esošajos mežos. Pamatojoties uz šo zonējumu, veiktas izmaiņas “Mežu apsaimniekošanas plānā 2017.-2026. gadiem”, arvien lielāku akcentu liekot uz dabas aizsardzību un rekreācijas attīstību. Pirmais meža ainavu dizaina plāns izstrādāts Juglas mežam, noteikts zonējums: ielas trokšņu slāpēšanas aizsargjosla, bioloģiski vērtīgās audzes un pilsētas zaļās zonas mežs jeb rekreācijas teritorijas. Šī meža kopšana notiek atbilstoši jaunajam zonējumam. Tāpat uzsākti darbi pie meža ainavu dizaina plāniem citās teritorijās.

“Rīgas Mežu” pārziņā ir arī galvaspilsētas dārzi un parki. Tajos iestādīti vairāk nekā 10 000 pavasara ziedaugi, vairāk nekā 60 000 vasaras ziedaugi, kā arī vairāk nekā 3000 ziemcietes. Parkos iestādīti teju 1000 kokaugi, kā arī vairāk nekā 550 krūmi un skujeņi. Nodrošināta projekta “Rīgas Vasara 2021” īstenošana.  Rekonstruēti stādījumi vairāk nekā 300 m2 platībā. Veikti remontdarbi parkos un Mežaparka bērnu rotaļu laukumos. Rūpējoties par sabiedrības drošību, parkos un Mežaparkā nozāģēti vairāk nekā 100 sausie un bīstamie koki. Sakopti vainagi 273 parku kokiem.

Liels izaicinājums bija pieaugošais atkritumu daudzums (tas caurmērā palielinājies par aptuveni 15%, salīdzinot ar pērno gadu), kā arī apstādījumu un labiekārtojuma elementu postījumi. Tas radīja papildslodzi darbā un izdevumus.

Liela uzmanība pievērsta sadarbībai ar galvaspilsētas apkaimēm un partneriem, īstenojot dažādus projektus.

Ieviests viens no interesantākajiem projektiem – Gaujas mežniecībā izveidota pirmā Enduro taka. Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja atbalstīja vides izglītības programmas “Zaļā klase” attīstības koncepciju, lai nodrošinātu gan rekreācijas, gan vidi un dabu izglītojošas ekskursijas skolēniem, pedagogiem un plašākai sabiedrībai visā “Rīgas Mežu” teritorijā. 

Pievienot komentāru