Attālinātā ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēma

Vineta Vilcāne, Valsts meža dienests | 25.11.2021

Šogad Valsts meža dienests sāka īstenot pilotprojektu attālinātās ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas ieviešanai. 12 ugunsnovērošanas torņiem uzstādīja novērošanas kameras, kas spēj identificēt sadūmojumu līdz pat 15 km attālumā, norādot vietas koordinātas.

Meža ugunsdrošības uzraudzība un meža ugunsgrēku atklāšana, ierobežošana un likvidēšana ir viena no Valsts meža dienesta (VMD) publiskajām funkcijām. Meža ugunsapsardzība ir organizēta tā, lai pēc iespējas ātrāk atklātu un ierobežotu meža ugunsgrēkus visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida un piederības. Šī uzdevuma sekmīgais veikšanai pa visu Latvijas teritoriju ir izveidots meža ugunsnovērošanas torņu un meža ugunsdzēsības staciju tīkls.

Mēģinājumi ieviest attālinātu meža ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmu ir bijuši jau 21. gs. sākumā, tomēr gaidītais rezultāts toreiz netika sasniegts. Atkārtoti ideja par šādas sistēmas ieviešanas pilotprojektu VMD ekspertiem radās 2017. gadā.

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu tika izsludināts iepirkums attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas ieviešanai. Tiesības sistēmas izveidošanai, uzstādīšanai un apkalpošanai iepirkuma konkursa noteiktajā kārtībā ieguva uzņēmums SIA “DATI Group”.

Šogad bija pirmais ugunsnedrošais periods, kurā darbojās attālinātā ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēma. VMD Rīgas reģionālajā virsmežniecībā uz 12 ugunsnovērošanas torņiem uzstādīja novērošanas kameras, kas spēj identificēt sadūmojumu līdz pat 15 km attālumā, norādot vietas koordinātas.

Sistēmas galvenais mērķis ir ātrāka un precīzāka ugunsgrēka vietas identificēšana, kas samazinās izdegušās meža platības. No torņiem saņemto informāciju analizē sistēmas operatīvajā vadības centrā Inčukalna meža ugunsdzēsības stacijā.

“Šis ir pirmais pilotprojekta darbības gads, un jaunā sistēma nemitīgi tika testēta un pārbaudīta “kaujas” apstākļos, un pilnveidots ugunsgrēku detektēšanas algoritms. Sistēma kopš tās darbības sākuma šī gada pavasarī Pierīgā pirmā ir atklājusi vairāk nekā 20 meža ugunsgrēkus un sevi pierādījusi, kā pietiekami efektīvu ugunsgrēku detektēšanas jomā. Šādas sistēmas ieviešana ir novitāte ne tikai VMD vēsturē, bet arī Latvijas mežsaimniecības mērogā. VMD ar optimismu raugās tuvākā nākotnē un cer novērošanas sistēmu uzstādīt arī citviet Latvijā. Tās izveide visā valstī nodrošinās būtisku meža resursu saglabāšanu nākotnē,” saka VMD ģenerāldirektora vietnieks Normunds Jurkāns.

Pilotprojektu “Attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas ieviešana” VMD īstenos līdz 2026. gada martam, tā līguma kopējā summa ir 1 153 762,84 eiro.

Pievienot komentāru