Atbalsts "Meža ieaudzēšanai"

Zemeunvalsts.lv | 20.09.2019
Lauku atbalsta dienests no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim ir izsludinājis pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā apakšpasākumā:

“Meža ieaudzēšana”, kurā varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 760 tūkstoši eiro.

"Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana", tajā atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa - vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi. Kopējais pieejamais finansējums ir 899 tūkstoši eiro.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta pasākumi.

Pievienot komentāru