Apstiprināta a/s "Latvijas valsts meži" valde

Latvijas valsts meži | 29.07.2022

Šodien, 29. jūlijā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome ārkārtas sēdē apstiprinājusi jauno uzņēmuma valdi. Turpmāk uzņēmuma valdes priekšsēdētājs būs Pēters Putniņš, savukārt no jauna uz piecu gadu termiņu ievēlēti valdes locekļi Toms Reiziņš un Jānis Stankevičs. LVM valdē darbu turpinās Jānis Lapiņš, kura pilnvarojuma līgums ir spēkā līdz 2024. gada 1. septembrim. Uzņēmuma jaunā valde darbu sāk šodien, 2022. gada 29. jūlijā.

Pēters Putniņš ir informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmuma SIA “Decta” valdes loceklis, pirms tam bijis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētājs, Eiropas Centrālās bankas Komercbanku uzraudzības valdes loceklis, iepriekš – a/s “Latvijas kuģniecība” un a/s “Ventbunkers” padomes loceklis, bet vēl pirms tam – Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītājs. P. Putniņam ir Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī politikas zinātnes bakalaura grāds starptautiskajās attiecībās.

Toms Reiziņš 15 gadus strādājis būvniecības nozarē – līdz 2022. gada martam pildījis būvniecības grupas a/s “MN holding” finanšu direktora pienākumus, paralēli tam bijis SIA “Velve” valdes loceklis, pirms tam finanšu un administratīvais direktors un valdes loceklis SIA “Latvijas energoceltnieks”. T. Reiziņš Latvijas Universitātē ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē.

Jānis Stankevičs daudzus gadus ir bijis SIA “Rīgas meži” ražošanas daļas vadītājs. J. Stankevičs Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir ieguvis inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju.

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, sveicot jauno uzņēmuma valdi, uzsver: “Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ir viena no efektīvākajiem valsts mežu apsaimniekotājiem Eiropā un neapšaubāms līderis ilgtspējīgā mežsaimniecībā Baltijā. Jaunajai uzņēmuma valdei, īstenojot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu, būs izaicinoši mērķi gan meža produktivitātes palielināšanā, gan oglekļa piesaistes jomā, gan arī inovatīvā, uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem balstītā, attīstībā, palielinot uzņēmuma vērtību un sekmējot Latvijas konkurētspēju globālajās vērtību ķēdēs. “Latvijas valsts mežiem” šis ir izaicinājumu pilns laiks, jo uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšana pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir nozīmīga mūsu valsts ekonomiskajai, materiālu un enerģētiskajai neatkarībai. Novēlu uzņēmuma valdei spēku un izturību strādāt laikā, kad nepieciešama enerģiska, inovatīva un ilgtermiņa domāšana.”

E. Beļskis uzņēmuma padomes vārdā izsaka pateicību līdzšinējam valdes priekšsēdētājam Arnim Melnim un valdes loceklim Edvīnam Zakovicam par ieguldījumu uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmē, vairāk nekā 20 gadu laikā LVM izveidojot par vienu no Latvijas ekonomikas līderiem.

Konkurss uz a/s “Latvijas valsts meži” četru valdes locekļu amatiem tika izsludināts 2022. gada 24. martā. Nominācijas komisija beidza savu darbu 8. jūlijā, kad tika pieņemts gala lēmums un parakstīts protokols par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums a/s “Latvijas valsts meži” padomei. Nominācijas komisijas sastāvā bija pārstāvji no a/s “Latvijas valsts meži” padomes, Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta un biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”.

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs. LVM realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.

Apstiprināta a/s "Latvijas valsts meži" valde

Pievienot komentāru