2010. gada naftas noplūdes pēdas joprojām ir konstatējamas vēl 2020. gadā

KED Coan, Science News | 10.08.2022

Desmit gadus pēc 2021. gadā notikušās avārijas Meksikas līcī uz naftas ieguves platformas Deepwater Horizon apkārtējā vidē joprojām atrodami nelieli daudzumi stipri noārdījušos naftas atlieku. Jēlnafta ir sarežģīts ķīmisks maisījums ar daudzām sastāvdaļām, kas vidē pakļaujas dažādām ķīmiskām reakcijām. Šīs vielas, kā arī ilgāk saglabājušies naftas produkti var ietekmēt vietējās ekosistēmas, labāka izpratne par šo vielu likteni var palīdzēt turpmākajos attīrīšanas darbos.

Nafta, kas 2010. gadā noplūda Deepwater Horizon katastrofas laikā, līdz 2010. gada vasaras beigām lielā mērā bija pārveidojusies, ziņots žurnālā Frontiers in Marine Science publicētā pētījumā. Taču nelieli ķīmisko vielu atlikumi vidē saglabājas pat desmit gadus vai ilgāk. Minētajā pētījumā tiek sekots noplūdušo naftas komponentu atšķirīgajam liktenim, sniedzot svarīgas atziņas turpmākajiem iespējamajiem naftas noplūdes gadījumiem un attīrīšanas pasākumiem.

"Jo labāk mēs izzināsim ķīmiskās vielas un to ķīmiskās reaģētspējas, kā arī fizikālās īpašības, jo labāk spēsim mazināt naftas noplūdes un izprast un noteikt naftas noplūžu radīto kaitējumu videi," sacīja viens no pētījuma autoriem profesors Edvards Overtons no Luiziānas Valsts universitātes.
Izmantota Breck P. Kent/Shutterstock.com fotogrāfija oriģinālrakstam

2010. gada naftas noplūdes pēdas joprojām ir konstatējamas vēl 2020. gadā

Pievienot komentāru